„Otrzymaliśmy pismo z ZUS dotyczące złożenia prawidłowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za zleceniobiorcę, z którym co miesiąc przedłużamy umowę zlecenie. Na podstawie złożonych przez niego oświadczeń nie naliczaliśmy składek społecznych, tylko składkę zdrowotną i należny podatek. ZUS po analizie konta ubezpieczonego stwierdził, że od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. ubezpieczona nie osiągnęła brutto minimalnego wynagrodzenia łącznie ze wszystkich umów zleceń i zobowiązał nas do skorygowania błędów. Proszę o pilną informację, jak prawidłowo dokonać tej korekty w ZUS i do urzędu skarbowego oraz jak rozliczyć się z pracownikiem?”

Zdarzają się sytuacje (często dopiero w wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), iż – w odniesieniu do danego zleceniobiorcy – dokonano błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Dane podane w oświadczeniu okazały się błędne, co miało istotny wpływ na dalsze rozliczenia z ZUS. Zasadniczo osoba, która podpisuje umowę zlecenie podlega ubezpieczeniu …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.