Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Przepis ten daje organowi stanowiącemu j.s.t. prawo do ustalenia trybu rozliczania dotacji, natomiast wprost nie wynika z niego możliwość ustalenia prawa dotowanej jednostki do złożenia korekty rozliczenia. Pytanie zachodzi zatem, czy taka korekta jest możliwa??

Jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.