„Czy osoba przebywająca w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy typu D (dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem) może mieć przyznane dodatkowo SUO? Na zaświadczeniu lekarza psychiatry jest wskazanie na dodatkowe, oprócz ŚDS, 12 godzin tygodniowo, w ramach których prowadzone byłoby uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zaburzonych funkcji organizmu. W zaświadczeniu lekarz pisze, że terapia jest niezbędna na terenie domu pacjenta, mimo że uczestniczy w zajęciach ŚDS. Pacjent przebywa w Środowiskowym Domu Samopomocy przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Środowiskowy Dom typu D świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowanie w życiu codziennym. Czy przyznanie dodatkowych 12 godzin tygodniowo usług SUO przez OPS jest zgodne z przepisami, czy przyznanie jednego wyklucza drugie?”

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jak również przepisy rozporządzenia MPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wymagane jest …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.