W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.