„Jak wyliczyć odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenie zawartej na czas określony, jeżeli ustalona wynagrodzenie jest stawką godzinową? Czy takie odszkodowanie jest oskładkowane i opodatkowane?”

Mając na uwadze lakoniczne ujęcie problemu, stwierdzić należy, że z pytania nie wynika z jakiego tytułu miałoby dojść do zapłaty odszkodowania i na czyją rzecz. Jest to podstawowa informacja i jej brak uniemożliwia zajęcie stanowiska.

Abstrahując od powyższego, wiedzieć należy, że wypowiedzenie umowy zlecenia zostało uregulowane w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.