„Czy pracownikowi, który dostał wypowiedzenie z tytułu częstych zwolnień lekarskich, co powoduje dezorganizację pracy należy się jakaś odprawa?”

Powszechne przepisy prawa pracy regulują prawo do otrzymania takich świadczeń pieniężnych jak: odprawy emerytalno-rentowej, odprawy pośmiertnej, a także odprawy pieniężnej z przyczyn tzw. ekonomicznych, czyli leżących po stronie pracodawcy, regulowanej przepisami …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.