„Dziękuję za poprzednią odpowiedź, chciałbym się jednak dowiedzieć więcej nt. odpowiedzialności prezesa spółki z o.o. w przypadku zarządu jednoosobowego, tzn. w jakich sytuacjach może on odpowiadać swoim majątkiem za zobowiązania spółki i co oznacza zapis „we właściwym czasie” z K.s.h.: „§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy” i co w praktyce oznacza ten zapis – tzn. w jakich sytuacjach ww. prezes może odpowiadać swoim majątkiem?”

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Kodeks spółek handlowych nie różnicuje jakoś szczególnie funkcji czy odpowiedzialności prezesa zarządu spółki z o.o. od innych członków zarządu tejże spółki, a niepełniących funkcji prezesa.

Podkreślić trzeba, że w przypadku sp. z o.o. wspomniany wyżej Kodeks spółek handlowych w jednym tylko miejscu wyróżnia prezesa zarządu od pozostałych członków zarządu, a mianowicie w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.