„Czy jest możliwość usytuowania budynku garażowego lub gospodarczego o szerokości np. 10,0 metrów i wysokości np. 5,0 m (zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) bezpośrednio na granicy lub w odległości 1,5 m, jeśli plan miejscowy dopuszcza taką możliwość? Przepisy § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie teoretycznie dopuszcza taką możliwość, jednak często spotykam się z interpretacją, że budynek musi spełniać wymogi § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia tj. maks. wysokość 3,0 m i maks. szerokość 6,50 m. W moim przekonaniu te maksymalne parametry są przewidziane dla miejscowości, w których nie ma uchwalonego miejscowego planu. Proszę o potwierdzenie czy słusznie rozumuję w/w przepis i ew. skorygowanie mojej interpretacji.”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.