„Czy podopieczny ze znacznym stopniem niepełnosprawności chory na autyzm (mężczyzna, ur. w 1996 r.), który od 16.12.2019 r. uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w miejscowości X (gmina Y) może mieć przyznane przez M-GOPS w 2020 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO) na wniosek matki, która jest opiekunem prawnym i na podstawie zaświadczenia lekarza psychiatry wskazującego konieczność zapewnienia mu tych usług w wymiarze po 12 godzin tygodniowo? Jeżeli w ogóle może mieć przyznane, to czy w takiej wysokości jak wskazuje lekarz psychiatra? Opiekun prawny (matka w/w) prosi o te usługi w godzinach popołudniowych po zajęciach w ŚDS oraz w soboty, niedziele i święta.”

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jak również przepisy rozporządzenia MPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.