W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2018 r. pod pozycją 475 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.02.2018 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.