„Otrzymaliśmy od kontrahenta pismo, które przesyłam w załączeniu. Czy kontrahent może obciążyć nas wymienionymi w piśmie karami? Czy jest to zgodne z podpisaną obustronnie umową? Skan umowy również przesyłam w załączeniu.”

Strony podpisując umowę mogą w niej zastrzec, iż naprawienie szkody w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.