Aktualności gospodarcze

Prawo pracy i ubezpieczenia

TK jednomyślny – ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzeń pracowników

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt...

Sejm uchwalił zniesienie limitu składek ZUS

Za uchwaleniem ustawy głosowało 240 posłów, przeciwko było 166, 33 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2018 roku....

Od 1 grudnia 2017 r. wyższe wpłaty na PFRON

Obniżka wpłaty na PFRON wynika z niższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 10 listopada 2017 r. w...

Od 01.12.2017 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

Zniesienie górnego limitu składek – rząd szykuje rewolucję w ZUS

Nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2018 roku. Zmianę najbardziej odczują osoby otrzymujące wyższe pensje, zarabiające więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej. Zgodnie...

Ekspert radzi

Prawa autorskie przy projekcie instalacji w budownictwie

Definicja projektu budowlanego i wykonawczego w świetle ustawy o prawach autorskich. Czy projekt taki może być utworem, dziełem? „Jesteśmy firmą projektową branży elektrycznej i często...

Uczeń jest nieklasyfikowany. Co dalej z jego nauką?

„Uczeń nieobecny ponad 50% zajęć może być nieklasyfikowany, jeśli nieobecności są usprawiedliwione to może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli nieusprawiedliwione to ten egzamin zdaje...

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy, zgodnie z rozporządzeniem ... (...) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania...

Umowa pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Czy pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji i nie wypłacać comiesięcznego odszkodowania? "Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą 3 lata od...

Praca, a służba wojskowa

„Jak rozwiązać umowę o pracę pracownikowi, który otrzymał kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej od dnia 29.12.2017 r.? Z jakim dniem należy wystawić świadectwo...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Narzędzia