„Firma chce przejść ze stawki godzinowej na stawkę miesięczną. Jednocześnie chcę, aby premia motywacyjna, która do tej pory funkcjonowała została dołączona do wynagrodzenia zasadniczego. Czy oprócz porozumienia zmieniającego warunki wynagradzania dla każdego pracownika, należy również przygotować aneks do regulaminu wynagradzania, który będzie informował o przejściu ze stawki godzinowej na miesięczną oraz zawierał informację, że premia motywacyjna będzie teraz w płacy zasadniczej?”

Regulamin wynagradzania jest podstawowym aktem prawa zakładowego określającym zasady wynagradzania u danego pracodawcy. W jego treści powinny zostać określone szczegółowe warunki wynagradzania obowiązujące u danego pracodawcy, w tym postanowienia określające formy wynagradzania oraz poszczególne jego składniki, ich wysokość i zasady wypłaty. Najczęściej w regulaminach wynagradzania zamieszcza się postanowienia dotyczące wynagrodzenia zasadniczego (tj. podstawowego) oraz składników uzupełniających, takich jak dodatki, premie i prowizje.

Z kolei warunki pracy i płacy obowiązujące konkretnego pracownika wynikają m.in. z umowy o pracę. W większości przypadków …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.