Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!

Potrącenia komornicze z wynagrodzeń

Które składniki wynagrodzenia podlegają egzekucjom komorniczym? „Czy należy dokonywać potrąceń ze świadczeń ZFŚS (np. wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne), jeżeli otrzymaliśmy pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę i potrącaniu należności z tytułu wynagrodzenia za...

Zwolnienie lekarskie i ZUS

„Kto płaci za zwolnienie lekarskie w przypadku zatrudnienia poniżej 21 pracowników, od pierwszego dnia zwolnienia? ZUS czy pracodawca? Czy pracodawca musi dosłać druk ZUS Z-3 w przypadku zwolnienia elektronicznego?” Zgodnie z ...(...) art. 61 ustawy o...

RODO i ochrona danych między przedsiębiorcami

„W związku z RODO, w jakim zakresie nowe przepisy będą dotyczyć firmę, która oferuje swoje usługi wyłącznie innym przedsiębiorcom?” „Naszymi klientami są inne firmy i placówki publiczne. Co należałoby zmienić? Jakie zgody uzyskać? Czy potrzebna...

Zasady rozpowszechniania wizerunku

„RODO w fotografii. Fundacja, w której pracuję, organizuje kolonie dla dzieci. Zapraszamy do współpracy młodych wolontariuszy (15, 16 - 19 lat), którzy robią zdjęcia podczas obozu aparatem własnym albo należącym do fundacji. Następnie zdjęcia...

Wypłata dodatku specjalnego za pracę

„Pracownik miał przyznany dodatek specjalny z tytułu zwiększonego zakresu zadań na podstawie pisma (angażu) na okres jednego roku. Po tym okresie pracownik wykonywał te zadania a pracodawca wypłacał mu dodatek, bez pisemnego przyznania (angażu)...

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

„Czy pracodawca ma prawo potrącić pracownikowi z ekwiwalentu składek jak z tytułu wynagrodzenia za pracę za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie?” Obowiązkiem pracodawcy jest ... (...) zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i...

Wypadek w drodze do pracy i czas pracy

„Czy dla pracownika mającego miejsce pracy podzielone na dwa miasta A i B dojazd do nich jest wliczany do czasu pracy? Czy wypadek w czasie dojazdu do miejsca pracy będzie wypadkiem przy pracy czy...

Kto podlega badaniom lekarskim?

„Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia pracownika, więc staje się pracodawcą. W takim razie, czy ten pracodawca powinien odbyć wstępne badania lekarskie? Pracodawca będzie tak samo wykonywać pracę w swoim przedsiębiorstwie jak pracownik.” Odpowiedź na...

Wymiar urlopu po ustaniu zatrudnienia

„Czy pracodawca ma obowiązek przeliczyć ponownie wymiar urlopu, gdy pracownik dostarczy dyplom ukończenia szkoły wyższej po ustaniu zatrudnienia? Pracownik zwolnił się w marcu i stwierdził, że miał za mało naliczonego urlopu. Ze świadectw pracy...

Konsumenci: prawo odstąpienia od umowy

Zakup towarów w cenie promocyjnej i zwrot kupionych rzeczy i rezygnacja z podpisanej umowy. Jakie obowiązują nas i przedsiębiorców terminy zwrotów rzeczy i płatności? „Podpisano umowę kupna 4 rzeczy na pokazie pewnej firmy (pokaz odbył...

Atak nożownika w drodze do pracy

„Atak na pracownika w drodze do lub z pracy. Osoba wracająca z pracy została zaatakowana przez nożownika i posiada rany. Czy można to traktować jako wypadek z pracy do miejsca zamieszkania?” Tak. Zgodnie bowiem z...

Rozwiązanie umowy o pracę na chorobowym?

„Pracownik jest zatrudniony od dnia 01.09.2017 rok, na czas określony do 31.08.2018 r. W miesiącu wrześniu pracownik już przebywał na L4 od 25.09.2017 r. do 25.10.2017 r. W listopadzie też przebywał na zwolnieniu chorobowym...

Najem komercyjny, a wynajem prywatny i rozliczenia podatkowe

Nieruchomości: rozróżnienie najmu prywatnego od najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na budowie mieszkań i lokali. „Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na budowie domów i sprzedaży ich, czasem jest wynajem oraz wynajmując prywatnie, jako osoba...

Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika

„Kiedy dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego nie stanowi przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy?” Zgodnie z ... (...) art. 229 § 4 Kodeksu pracy - „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia...

Udostępnianie danych dziecka w przedszkolu

Czy istnieje podstawa prawna dla urzędnika do kierowania pytań dotyczących adresów zamieszkania/zameldowania dziecka? Chodzi o dotacje celowe dla przedszkola. „Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną. Z naszych usług korzystają również dzieci spoza naszej gminy X. W...

Praca na wysokości

„Praca w studzience kanalizacyjnej, a praca na wysokości. Czy wchodzenie do studzienki kanalizacyjnej z asekuracją w postaci trójnogu z wyciągarką samohamowną i przypiętą do szelek bezpieczeństwa linką jest pracą na wysokości i pracownik podlega...

Długotrwała choroba, zwolnienie lekarskie i świadczenie rehabilitacyjne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w okresie ochronnym? „Zatrudniony jest pracownik na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracownik urodził się 1959 r. (kobieta). Od 23.08.2017 r. do 20.02.2018 r. -...

Wypadek w drodze do pracy

„Czy jako wypadek w drodze do pracy z domu można zaliczyć inne miejsca niż adres zameldowania? Np. droga z hotelu, od domu dziewczyny, czy z miejsca zamieszkania tymczasowego (wynajem domu/mieszkania)?” Zgodnie z ... (...)  art. 57b ust....

RODO w instytucjach publicznych

„Jak w stosunku do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wyglądają nowe przepisy RODO?” Od 25 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ... (...) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...

Utrata ważności badań lekarskich

Badania lekarskie i ważność badań okresowych pracowników. „Pracownikowi kończy się ważność badań okresowych w czasie delegacji, która została przedłużona - delegacja poza UE. Czy w takim razie można wysłać pracownika na badania okresowe w danym...