Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!

Urlop bezpłatny pracownika z Wielkiej Brytanii

„Pracownica, której udzielono urlopu bezpłatnego (obecnie przebywa w Anglii), zaszła w ciążę (termin porodu początek stycznia 2019 r.). Czy może przedstawić w zakładzie pracy macierzystym (urlop bezpłatny kończy się 30.10.2018 r.) zwolnienie lekarskie wystawione...

Regulamin pracy w zakładach pracy

Przepisy powszechnego prawa pracy ... (...) nie regulują tej kwestii w żaden sposób, co oznacza, że nie funkcjonuje ani zakaz ani nakaz wprowadzania w danym zakładzie pracy regulaminu pracy na podstawie zarządzenia, obwieszczenia. Przypomnijmy, regulamin pracy...

Ewidencja księgowa w fundacji

Finanse w fundacjach „Jak zaewidencjonować poniższą sytuację? - Na realizację celów fundacji, fundator przeznacza 25.000,00 zł, która stanowić będzie fundusz założycielski fundacji, z powyższej kwoty część w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną...

Dziecko – obcokrajowiec w przedszkolu

Dotacja przysługuje na ... (...) każde dziecko przyjęte do niepublicznego przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący w statucie. Narodowość nie stanowi przeszkody ustawowej do przyjęcia dziecka i pobierania na nie dotacji tak samo jak na...

Odpowiedzialność materialna pracownika

„Firma ma zamiar wynająć wózek widłowy, gdzie jest zapis że naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzenia przedmiotu najmu ponosi wynajmujący, w związku z tym pracodawca chce uświadomić pracowników, którzy będą uprawnieni do korzystania...

Umowa sprzedaży ratalnej

„Zgłaszam się do Państwa z prośbą o pomoc przy temacie: umowa sprzedaży ratalnej z prawem odzyskania własności, gdy klient nie spłaci jednej raty. Pytania nasze brzmią: a) czy można dodać taką klauzulę do umowy?;...

Zatrudnienie w oświacie fizjoterapeutów

„Jeśli fizjoterapeuta realizuje zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), gdzie zgodnie z rozporządzeniem z sierpnia 2017 roku, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, to czy wtedy jest pracownikiem pedagogicznym, czy nadal może być traktowany jako inny...

Spółki cywilne tych samych wspólników

„Założenie działalności gospodarczej. Prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej z udziałem po 50% każdego z dwóch wspólników. Czy możemy założyć drugą firmę w postaci spółki cywilnej o innej nazwie z udziałem po 50% każdego...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorem niepublicznego przedszkola specjalnego. Pobieramy sto procent dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jaką maksymalną kwotę wynagrodzenia mogę otrzymać z tytułu dyrektora finansowaną z dotacji na dziecko z...

Składki ZUS i koszty pracodawcy

„Prowadzę firmę jednoosobową i jestem płatnikiem składek ZUS oraz rozliczam się na warunkach ogólnych. Chciałbym zatrudnić na umowę zlecenie lub dzieło osobę, która posiada ubezpieczenie w KRUS. Jakie koszty będę musiał ponieść zatrudniając tę...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego...

Rozliczenie okresów nieobecności pracownika w pracy

„Proszę o informację, co powinniśmy zastosować w przypadku pracownika z wykorzystanym urlopem - powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny, czy wykazać jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?” Zawarte w pytaniu Czytelnika informacje ... (...) nie są spójne i...

Zasady przekazywania dotacji na konto szkół

„Pewna publiczna szkoła podstawowa jest zarządzana przez zewnętrzną fundację, jednak finansowana z pieniędzy przekazanych przez gminę, fundacja dokonując zakupów wypożyczalnia czy remontów z tychże pieniędzy wystawia faktury na siebie i co w takiej sytuacji...

Umowa o pracę, czy zlecenie za szkolenie?

„Organizuję w szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły branżowej kursy udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbywa się raz w miesiącu przez 2 godziny przez cały rok szkolny. Kurs prowadzi osoba mająca działalność gospodarczą i wystawia...

Zasiłek chorobowy z ZUS

„Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuję, a w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chce złożyć wypowiedzenie. Czy po ustaniu zatrudnienia, gdy jeszcze będę na zwolnieniu, będę dostawać chorobowe z...

Uwaga kierowcy! Ważne zmiany już dziś – 01.10.2018 r.

Co dokładnie zmieni się i w jakich przepisach? W dniu 04.06.2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dn. 09.05.2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz....

Regulamin i dofinansowanie z ZFŚS

„Regulamin ZFŚS w naszej jednostce przewiduje dofinansowanie do sytuacji losowych w związku z wymianą aparatu ortodontycznego, czy zakupu okularów dla dzieci pracowników. Na kogo w tej sytuacji powinien być wystawiony rachunek/faktura? Czy na pracownika,...

Umowa cywilnoprawna dla nauczyciela?

„Czy istnieją przesłanki do zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela języka angielskiego na umowę zlecenie, jeżeli ilość godzin w miesiącu jest zmienna, a w semestrze wynosi w sumie 10 godzin? Jeżeli jest taka możliwość, to na...

Nowości w postępowaniu cywilnym od 2019 roku

Sądy mają być bliżej ludzi a to oznacza, że np. sprawa z nieuczciwą firmą z odległej dla obywatela miejscowości w Polsce ma trafiać nie do sądu właściwego dla siedziby firmy, ale do sądu najbliższego...

Od jakiej kwoty kradzież to przestępstwo?

Aktualnie o tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy z wykroczeniem w przypadku kradzieży decyduje wartość przedmiotu sprawczego w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wraz z corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę...