Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Prawa autorskie przy projekcie instalacji w budownictwie

Definicja projektu budowlanego i wykonawczego w świetle ustawy o prawach autorskich. Czy projekt taki może być utworem, dziełem? „Jesteśmy firmą projektową branży elektrycznej i często przy umowach borykamy się z problemem różnych interpretacji tego tematu....

Uczeń jest nieklasyfikowany. Co dalej z jego nauką?

„Uczeń nieobecny ponad 50% zajęć może być nieklasyfikowany, jeśli nieobecności są usprawiedliwione to może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli nieusprawiedliwione to ten egzamin zdaje za zgodą rady pedagogicznej. A co w sytuacji: - gdy uczeń...

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy, zgodnie z rozporządzeniem ... (...) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje tzw. urlop okolicznościowy w...

Umowa pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Czy pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji i nie wypłacać comiesięcznego odszkodowania? "Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą 3 lata od dnia zakończenia umowy o pracę. W umowie tej znalazł się...

Praca, a służba wojskowa

„Jak rozwiązać umowę o pracę pracownikowi, który otrzymał kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej od dnia 29.12.2017 r.? Z jakim dniem należy wystawić świadectwo pracy 29.12., czy 28.12.? Jeśli 29.12., to czy za ten...

Kiedy należy się wyrównanie wynagrodzenia dla pracownika?

„Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 13,65 zł/godz. brutto, w miesiącu listopadzie przepracował 88 godzin, co dało wynagrodzenie w wysokości 1.201,20 zł, otrzymał też premie w wysokości 142 zł brutto, przebywał na zwolnieniu...

Porzucenie pracy, a urlop wypoczynkowy

„Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 01.12. do 31.12.2017 r., od dnia 05.12. nie pojawił się w pracy, nie odbiera telefonów. Firma zamierza w dniu 07.12. wysłać pismo informujące o rozwiązaniu umowy z...

Kiedy przysługuje odprawa rentowa?

„Pracownik obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim (182 dni zwolnienia kończą się z datą 02.01.2018 r.) Złożył dokumenty do ZUS o przyznanie renty. Czy jeżeli nie otrzyma decyzji do tej daty, to można mu będzie...

Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia?

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników zarządzających (kadry kierowniczej)? "Pracownik dostanie awans na stanowisko kierownika, czy w angażu może znaleźć się zapis z Kodeksu pracy art. 1514 - o pracy w razie konieczności w godzinach...

Delegacja służbowa w niedzielę

"Pracownik pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, w niedzielę był w delegacji służbowej, czy za niedzielę powinien otrzymać dzień wolny?" Nie. Natomiast w sytuacji, gdyby pracownik wykonywał pracę w ramach podróży służbowej w...

Przedświąteczne zbiórki charytatywne

Jak wygląda sprawa pozwoleń na prowadzenie zbiórek pieniężnych przez Organizacje Pożytku Publicznego – organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje? „OPP a zbiórki pieniężne. Prowadzę stowarzyszenie na rzecz dzieci, chciałabym się dowiedzieć jak wygląda kwestia zbiórek publicznych....

Badania wstępne, a badania okresowe

"Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, po powrocie do pracy zostanie skierowany na badania kontrole, ale w czasie jego choroby skończyły się też badania okresowe. Po powrocie do pracy otrzyma inne stanowisko....

Ruchomy czas pracy

"Czy ruchomy czas pracy można zawrzeć z konkretnym pracownikiem, który pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, czy muszą być spełnione szczególne warunki?" Tak. Na podstawie art. 1401 Kodeksu pracy - rozkład czasu pracy może przewidywać: ...

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Jaka jest odpowiedzialność biur rachunkowych za rejestracje, zbieranie informacji i przekazywanie odpowiednim służbom podejrzanych transakcji finansowych? „Czy biura rachunkowe mają np. obowiązek posiadać szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy?” Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Komu należy się deputat węglowy?

„Jestem byłym pracownikiem dołowym jednej z kopalń byłego KHW (31 lat pracy), na emeryturę przeszedłem w marcu 2015 r., nie podpisywałem zrzeczenia się prawa do deputatu, deputat został zawieszony, nie wypowiedziano na okres 3...

Prawo do mieszkania małżonków po rozwodzie

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i roszczenie o odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego dla posiadacza nieruchomości w złej wierze. „Zajmowanie lokalu przez byłego małżonka. Posiadam mieszkanie własnościowe, które zajmuje...

Instytucja „pierwszego zasiedlenia”, a podatek VAT

Sprzedaż gruntu z pawilonem i możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku tzw. „pierwszego zasiedlenia”. „Jestem podatnikiem podatku VAT. W 2003 roku wybudowałem i oddałem do użytku pawilon handlowy za 100.000 zł na...

Prowadzenie firmy jednoosobowej w Niemczech

„Jakie warunki muszą być spełnione, by polska firma jednoosobowa mogła wykonywać swoje usługi w Niemczech? Czy dana osoba musi mieć np. meldunek w Niemczech? Jakie są tutaj przepisy?” Z obowiązującej w Unii Europejskiej zasady swobodnego...

Sprzedaż voucherów, a podatek VAT

„Piszę dla mojego klienta regulamin do sklepu internetowego, w którym będzie można kupić voucher na skok spadochronowy. I teraz, czy skok spadochronowy jest usługą i nie można odstąpić od zakupionego skoku - podobnie jak...

Rekompensaty dla firm za remonty dróg

W jaki sposób przedsiębiorcy prowadzący np. sklepy mogą dochodzić odszkodowania za straty finansowe poniesione w wyniku przeprowadzanych remontów przy ulicach? „Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową zatrudniającą jednego pracownika na 3/4 etatu jest to mały sklep spożywczy....