Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!

E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji, kiedy pracownika nie ma w pracy, a pracodawca nie ma...

Nieuczciwy sprzedawca samochodów

Uwaga konsumenci: w Polsce sprzedaż używanych aut od wielu lat kwitnie. Jednak jak zachować się wobec sprzedawcy – oszusta? Przykłady można by mnożyć. Często w Polsce mówi się nawet o mafii samochodowej. „Wczoraj wieczorem kupiłem...

Nowe warunki zatrudniania personelu w placówkach oświatowych

„Zatrudnienie terapeutów w przedszkolu. Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne, aktualnie zatrudniam 10 nauczycieli/terapeutów na podstawie umowy o pracę na pełen etat oraz jedną kynoterapeutkę, która nie ma własnej firmy na podstawie umowy zlecenia, prowadzi Ona...

Kiedy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

"Czy w opisanym przykładzie pracownik będąc w dniu 01.01.2018 r. na zwolnieniu lekarskim a następnie od 03.01.2018 r. do 10.08.2018 r. jest nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna) - jak tą nieobecność potraktować przy rozwiązaniu umowy...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne przyjęcie do pracy, które prawdopodobnie nastąpi do 20.08.2018, czy można...

Rehabilitacja lecznicza

„Czy osoba posiadająca skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może skorzystać ze zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni w myśl ustawy...

Wykorzystanie urlopu zaległego

„Pracownik od 05.07.2017 r. do 02.01.2018 r przebywał na zwolnieniu lekarskim. Obecnie od 03.01.2018 r. jest nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - oczekuje na decyzję ZUS - sprawa jest w sądzie). Przy wystawianiu świadectwa pracy...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

„Pracownik był zatrudniony do 31.07.2018 r., w trakcie urlopu (od 24 - 31.07.) w dniu 30.07. dostarczył zwolnienie lekarskie. Czy należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz czy na pracowniku ciążą zobowiązania finansowe...

Zatrudnienie w oświacie

„Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z 20-letnim stażem (w szkole tej pracuję od 01.09.1999 r.) Na przyszły rok szkolny dyrektor przydzielił mi 16 godz. Pismem w dniu 17.05.2018 r. nie wyraziłam zgody na...

Umowa między przedsiębiorcami i błąd przy zamówieniu

„Złożyłem zamówienie zleceń przez telefon w firmie X, jednak zamiast zleceń firma X tylko wyświetliła moją firmę w internecie i mimo braku zleceń, żąda zapłaty za cały rok z góry co całkowicie nie zgadza...

Komu przysługują świadczenia z ZFŚS?

Tak, co wynika z treści art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tą regulacją przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu należy rozumieć pracowników i ich rodziny, emerytów i...

Umowa – zlecenie dla nauczyciela jednak możliwe?

„Czy zakaz zatrudnienia nauczyciela na umowę-zlecenie, dotyczy tylko szkół i przedszkoli, czy również wszystkich innych placówek np. szkoły języka obcego (prywatnej), która nie jest dotowana przez jednostki samorządu terytorialnego? Czy osoba fizyczna, która prowadzi...

Zapis w świadectwie pracy

„Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 01.09.2017 r do 31.08.2018 r., z dniem 01.09.2018 r. będzie z nim rozwiązana umowa o pracę (na jego prośbę). Proszę o wyjaśnienie w kwestii...

Niezapłacone faktury za wykonane usługi budowlane

„W jakim okresie przedawniają się roszczenia z tytułu faktury za wykonane usługi budowlane po próbie ugody? W zeszłym roku w celu przerwania biegu przedawnienia wniosłem do sądu o ugodowe rozstrzygnięcie sprawy. Niestety dłużnik nie...

Turnusy rehabilitacyjne z ZUS

„Czy pracownik z orzeczeniem o umiarkowanej niepełnosprawności może w ramach turnusu rehabilitacyjnego z ZUS-u (prewencja rentowa) skorzystać z dodatkowego 21 dniowego urlopu przeznaczonego na turnusy rehabilitacyjne? Jeśli nie, to jakie turnusy spełniać będą warunki,...

Jeden dzień pracy i urlop wypoczynkowy?

„Pracownik został zatrudniony dnia 01.08.2018 r., następnego dnia rano złożył podanie o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Pracownik ma wymiar urlopu 26 dni na rok, czy w związku z tym należy mu się...

Co ciągnie Grecję do gospodarczego piekła?

Praktycznie nie ma szans, by Grecja weszła na ścieżkę stałego wzrostu gospodarczego. A to będzie oznaczać niekończące się problemy z obsługą długu, widmo kolejnego bankructwa i dalsze ubożenie społeczeństwa. Żadne oszczędności budżetowe czy doraźna...

Wypadek dziecka i wezwanie do zapłaty

„U nas w punkcie przedszkolnym doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie chłopczyk rozciął sobie nos i wargę i mama chce nas teraz posądzić i oczekuje wynagrodzenia 2.700 zł. Sprawa jest pilna, ponieważ mama oczekuje wypłaty...

Dokumentowanie okresów zatrudnienia

„Mamy pracownika, który przepracował w Wielkiej Brytanii ponad rok i ma z tego tytułu zaświadczenie w języku angielskim. Czy taki dokument również jest podstawą do wliczenia go w staż pracy oraz będzie brany do...

Dodatek za wysługę lat

„Czy do dodatku za wysługę lat wlicza się również okresy, w których pracownik był za stażu z PUP oraz z PUP ze środków unijnych? Mamy pracownika, który ma u nas w firmie przepracował u...