Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 21d u.s.o. egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.