„Moja firma posiada koncesję na wydobywanie piasku, lecz niestety nie jest właścicielem gruntu, na którym ma się odbyć wydobycie – grunt do koncesji jest dzierżawiony od rolników. Niestety, jedno z pól, na które jest koncesja, jest zajęte przez komornika, licytacja już się odbyła, jednak nie ma jeszcze tak zwanego „przybicia” (będzie za około 5 miesięcy) Moja firma oficjalnie o komorniku nic nie wie, nigdy nie było w tej sprawie żadnego pisma, czy powiadomienia. W momencie podpisywania umowy z rolnikiem na potrzeby koncesji, nie zostałem poinformowany o jakichkolwiek zajęciach komorniczych. Czy mogę wydobywać piasek na polu zajętym przez komornika, posiadając koncesję na wydobycie? Co się stanie za kilka miesięcy, gdy będzie tak zwane „przybicie” a dane pole straci swoją wartość, ponieważ stanie się wyrobiskiem pokopalnianym, czy ktoś może mieć z tego powodu roszczenia w stosunku do mojej osoby? Czy komornik może wstrzymać wydobycie piasku, pomimo tego, że moja koncesja jest ważna?”

Z treści zapytania Czytelnika wynika jasno, że posiada koncesję na wydobycie piasku i zawarł umowę dzierżawy z dotychczasowym właścicielem gruntu. Nie wiadomo jednak kiedy umowa dzierżawy została zawarta, tzn. czy oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpiło przed czy po jej zajęciu komorniczym.

1/ Jeżeli oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpiło …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.