MR podczas prac w Senacie RP zgłosiło, korzystną i oczekiwaną przez agentów turystycznych, poprawkę do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Większość tego sektora branży turystycznej już skorzystała z podstawowego postojowego i potrzebuje dodatkowej formy wsparcia.

Zmiana wprowadzona 17 września 2020 r. w tzw. tarczy turystycznej zakładała dopisanie kodu 79.11.A PKD do podstawowego postojowego, z którego branża, w przeważającej liczbie przypadków, już korzystała. Intencją projektodawców było natomiast to, aby pomoc ,w postaci dodatkowego postojowego, trafiła do wszystkich agentów, a nie tylko tych, którzy jeszcze po nią nie sięgnęli. Na tej podstawie powstały zresztą między innymi wyliczenia kosztów ustawy. Poprawka była niezbędna ze względu m.in. na interpretację ZUS w zakresie postojowego, wedle której przysługuje jedno świadczenie postojowe nie więcej niż trzykrotnie, niezależnie od podstawy prawnej.

Źródło: MR

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.