Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne i niektórych innych ustaw z dn. 05.10.2018 r., jednakże projekt ten jest na tyle kontrowersyjny, iż spotkał się z negatywną opinią wielu samorządów.

Niektóre gminy biją już na alarm. Samorządy przestrzegają, że nieuchronnym skutkiem nowelizacji prawa wodnego będzie wzrost cen usług komunalnych. Rząd zaprzecza i przekonuje, że chodzi wyłącznie o uszczelnienie systemu opłat za usługi wodne. Samorządowcy uważają, że nowe prawo może skutkować drastycznymi podwyżkami taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wszystko przez zmianę sposobu naliczania opłat.

Zdaniem samorządów, skutkiem wprowadzenia nowelizacji będzie wzrost cen usług komunalnych ze względu na podwyżki taryf za dostarczanie i odprowadzanie ścieków.
Temu stanowisku strona rządowa zaprzecza i zapewnia, że celem zmian w prawie jest wyłącznie uszczelnienie systemu opłat za usługi wodne, zapewnienie stabilnego finansowania służb państwowych takich jak Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” oraz implementacja unijnych dyrektyw do polskiego porządku prawnego.

Nowelizacja ma wprowadzić zmianę w sposobie naliczania opłat

Jak wskazali …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.