Czy właściwa jest forma obiegu dokumentów i płatność w schemacie: 1. dostawca dostarcza towar do konsumenta, z którym firma ma umowę na regularne dostawy towarów; 2. klient potwierdza odbiór towaru dokumentem dostawy; 3. firma wystawia klientowi e-fakturę na zakończenie miesiąca, w którym była dostawa lub dostawy; 4. klient płaci przelewem za fakturę. Zaznaczam, że chodzi o obsługę konsumenta, nie firmy. Jakie powinno być rozwiązanie, aby nie obciążać kierowcy obowiązkiem wożenia ze sobą kasy fiskalnej?”

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodatkowo zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.