„Szanowni Państwo, prowadzę 1-osobową działalnością, nie zatrudniam pracowników. Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach tarczy antykryzysowej zakładając, że mój przychód nie przekracza 15.000 zł miesięcznie. Obecnie skorzystałam z niepłacenia przez 2 miesiące z ZUS – wypełniłam już wniosek . Jaki mam jeszcze inne możliwości – do kiedy należy wysłać wnioski?”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej specustawa), która następnie została znowelizowana ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzone zostały rozwiązania, których celem jest m.in. pomoc dla przedsiębiorców, w tym także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Poniżej zostaną wskazane najważniejsze formy pomocy przewidziane dla tychże osób.

Świadczenie postojowe

Oprócz zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, (z którego Czytelniczka już korzysta) – od marca do maja 2020 r., ustawodawca wprowadził także …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.