Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek Osoby uprawnione Kwota brutto Obniżony (80% podstawy) Posiadające okres uprawniający do zasiłku krótszy niż 5 lat 678,30 zł1) 532,60 zł2) Podstawowy (100% podstawy) Posiadające co najmniej 5-letni okres uprawniający do zasiłku 847,80 zł1) 665,70 zł2) Podwyższony (120%...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2015 - 28.02.2018 2979,00 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 01.12.2015 - 28.02.2017 2838,60 zł 01.09.2016 - 30.11.2016 2813,40 zł 01.06.2016...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 6009,70 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 5871,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 5532,30 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 5486,90 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 5659,70 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 5484,60 zł 01.12.2016 - 28.02.2017 2838,60 zł 5271,60 zł 01.09.2016...

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.06.2018 – 31.08.2018 w 1. roku nauki 184,91 zł w 2. roku nauki 231,14...

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017 - 31.12.2017  100,0 % III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II kwartał 01.04.2017 - 30.06.2017 105,0% I kwartał 01.01.2017 - 31.03.2017 97,0% IV...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość I kwartał 2018 4622,84 zł IV kwartał 2017 4516,69 zł III kwartał 2017 4255,59 zł II kwartał 2017 4220,69 zł I kwartał 2017 4353,55 zł IV kwartał 2016 4218,92 zł III kwartał 2016 4055,04 zł II kwartał 2016 4019,08 zł I kwartał...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91 zł 9% 426,59 zł październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98 zł lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2018 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2018 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 940,02 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2350,06 zł powyżej 2...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2018 4700,11 zł IV kwartał 2017* 4739,91 zł III kwartał 2017 4510,86 zł II kwartał 2017 4477,18 zł I kwartał 2017 4390,54 zł IV kwartał 2016 4404,17 zł III kwartał 2016 4254,20 zł II kwartał 2016 4246,21...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego...

Najnowsze artykuły