Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. nie będzie podlegała waloryzacji. Zgodnie...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.

W związku ze wzrostem wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości wspomnianego świadczenia w okresie od 1 kwietnia do 30...

300 zł na każde dziecko uczące się w szkole

W dniu 30 maja 2018 roku został ustanowiony program "Dobry Start" - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych...

Pieniądze na święta dla pracowników

„Firma dotychczas przekazywała pracownikom talony towarowe z okazji świąt z ZFŚS według kryterium dochodowego (3 grupy pracowników) na wnioski pracowników, od których był odprowadzany...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

"Panna pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wychodzi za mąż w październiku 2016 r., a mąż nie jest ojcem dziecka, na które ma zasądzone alimenty....

Zasiłek opiekuńczy – co się zmieniło?

Od 6 czerwca 2018 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje także w razie konieczności sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat z orzeczeniem...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2017 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 19 maja 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 507) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do...

Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy

„Pomoc społeczna. Klient od m-ca marca br. nabył prawo do zasiłku stałego z tytułu niezdolności do pracy otrzymał znaczny stopień niepełnosprawności, nie posiada uprawnień...

Będą zmiany w programie 500+

Resort pracy zapowiada wprowadzenie przed 1 sierpnia zmian do programu Rodzina 500+. Jednak zapewnia, że nie będzie to rewolucja a jedynie uszczelnienie systemu. Dopracowana ma...

Świadczenia rodzinne: weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka...

Najnowsze artykuły