Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został w został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14.06.2020 r.

Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25.05.2020 r. Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia,...

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 870 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.05.2020 r., w załączniku do...

Wznowienie badań u lekarzy orzeczników ZUS

Jak informuje ZUS, przywracanie badań bezpośrednich w ZUS będzie realizowane etapowo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, w korelacji z...

KRUS: nowy zasiłek dla rolników na kwarantannie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

6 pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli mimo otwarcia...

Utrata dochodu z powodu COVID-19 w świetle prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych

Za sprawą tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadzono zapisy regulujące kwestie wpływu obniżenia przychodów na prawo do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Za...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 3 maja

Przedłużenie wypłaty zasiłku przewiduje rozp. Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 kwietnia

Przedłużenie wypłaty zasiłku przewiduje rozp. Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz....

Tarcza antykryzysowa – zasiłek opiekuńczy

W związku z powyższym, od 26 marca zasiłek opiekuńczy przysługuje na kolejne 14 dni, czyli do 24 kwietnia b.r. Ponadto, w odpowiedzi na wezwania, aby...

Najnowsze artykuły