Rośnie liczba elektronicznych zwolnień lekarskich

ZUS zauważa rosnące zainteresowanie udostępnioną funkcją. Rośnie też liczba elektronicznych zwolnień lekarskich podpisywanych nową metodą. Nowe rozwiązanie uzyskało pozytywną opinię środowiska lekarskiego i było...

Senat za zwiększeniem wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

Nowelizacja przewiduje, że zostanie zwiększony dostęp do świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki zwiększeniu wymiaru finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki...

Od 1 stycznia zmiany w 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za...

Wsparcie funduszy unijnych – 73 mln zł na realizację projektu POZ+

28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację projektu pilotażowego pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 21 listopada 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 1112) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Od 1 grudnia lekarze mogą korzystać z bezpłatnego certyfikatu ZUS do podpisania e-ZLA

Na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać i wysłać do ZUS elektroniczne zwolnienia lekarskie. Mogą do tego...

Prezydent podpisał ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

Wdrożenie rozwiązań ustawy ma zwiększyć rolę profilaktyki, edukacji zdrowotnej i personelu medycznego POZ oraz pozwolić na realizację kompleksowej i holistycznej podstawowej opieki zdrowotnej, ukierunkowanej...

Wiemy, o ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1477 zł miesięcznie, czyli 71 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

Czy osoba, która ukończyła 75 lat może pobierać zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na problem kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób, które osiągają wiek 75 lat. W ustawie o...

Uproszczone formularze zasiłkowe ZUS już dostępne

Nowe druki to: wniosek o zasiłek macierzyński – nowy symbol ZAM (zastąpił dotychczasowy ZAS-54), wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – nowy...

Najnowsze artykuły