E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji,...

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowa wersja portalu PUE wprowadza zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jedną z głównych zmian jest dodanie możliwości nadania...

Zawieszenie renty socjalnej – od września niższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej zawiesza...

Świadczenia opieki zdrowotnej – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z...

Świadczenia dla rodzin: Jakie wsparcie można uzyskać?

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy oraz o nowe świadczenie dobry start - od 1 lipca wnioski można składać...

MRPiPS: więcej asystentów rodziny

Ponad 80% asystentów rodziny pracowało w 2017 r. na podstawie umowy o pracę. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2016 r. Rośnie...

Mniej kontroli ZUS, ale bardziej skuteczne

W pierwszym półroczu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko dwa razy wyższą niż w tym samym okresie ubiegłego roku....

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1952, z późn. zm.) kryteria dochodowe warunkujące prawa do:...

300+: milion wniosków o świadczenie Dobry Start

Jak informuje MRPiPS rodzice w niecały miesiąc złożyli online już ponad milion wniosków o świadczenie dobry start. To 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku...

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

Zgodnie z przyjętą ustawą będzie mogło zacząć działać Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Dzięki nim każdy pacjent będzie miał dostęp...

Najnowsze artykuły