Koronawirus: rolnicy zwolnieni z opłacania składek

Po interwencji Prezydenta do tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono przepisy zwalniające rolników z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Stosowny zapis zawiera art. 31zz. ustawy z dnia 31...

W 2020 roku nie będzie okna transferowego ZUS-OFE

Odwołanie okna transferowego w bieżącym roku przewiduje art. 31ze ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Od II kwartału br. wyższe składki ubezpieczeniowe rolników

Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: ...

Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS

Zwolnienie ze składek KRUS, jest analogicznie jak to które ma miejsce w przypadku ZUS. – To efekt inicjatywy Prezydenta RP, który niezmiennie wspiera polskich rolników...

281 tys. przedsiębiorców w Małym ZUS-ie Plus

Co to jest Mały ZUS Plus? Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny...

ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami ws. zapłaty składek

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłat. Fałszywa korespondencja jest wysyłana z...

Od 28 lutego ważne zmiany w programie Płatnik

W programie Płatnik udostępnione zostaną zmiany, które wynikają z ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...

Ubezpieczenia społeczne wspólników prostej spółki akcyjnej

Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne będą dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia zakończenia ich świadczenia. Ubezpieczenie chorobowe...

Od 28 lutego nowy protokół bezpieczeństwa w programie Płatnik

Aby od 28 lutego 2020 r. móc wysyłać dokumenty z programu Płatnik, należy: włączyć obsługę protokołu TLS 1.2, zainstalować na komputerze oprogramowanie .NET Framework w wersji nie...

Ubezpieczenia społeczne – nowy tekst ustawy systemowej

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz....

Najnowsze artykuły