Uwaga: Nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego

Zmiana wysokości składek wypadkowych z początkiem kwietnia 2018 r. Od 01.04.2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione stawki ubezpieczenia wypadkowego, w ... (...) oparciu o nowe rozporządzenie MRPiPS...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1 czerwca

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń...

Nowe obowiązki rolników w zakresie ubezpieczeń i PIT

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w...

Wzory dokumentów stosowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 804 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 29.03.2018 r., w załączniku do którego zawarty...

Znamy wysokość rocznej kwoty granicznej dla rolników za 2018 rok

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 8 i 9 w związku z art. 5a ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 20.12.1990 r. o...

Do 1 czerwca rolnicy muszą złożyć w KRUS oświadczenie o podatku

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. W myśl...

Zmiany funkcji w programie Płatnik

Podczas tworzenia dokumentu płatniczego w programie Płatnik, dokument zostanie automatycznie uzupełniony o: numer rachunku składkowego pobrany z kartoteki płatnika, nazwę skróconą płatnika składek pobraną...

Ulgi w spłacie należności i umorzenia składek KRUS

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie (tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), lub z tytułu nie opłaconych w terminie...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 39,80 zł, czyli o 0,84%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017...

Rolnik zapłaci składki ubezpieczeniowe za pracownika sezonowego

Najważniejsza zmiana zaproponowana w nowelizacji dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do...

Najnowsze artykuły