Od 1 stycznia 2018 r. wyższe składki ZUS za nianię

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawnia do otrzymania dofinansowania za całość składek ubezpieczeniowych opłacanych za nianię. Dopiero...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2016 r. (Dz.U. poz. 2043) do lutego 2017 r....

Składki na ubezpieczenia rolników w I kw. 2018 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie...

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – przepisy

Składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na PIT – zagraniczny pracodawca zatrudniający polskiego pracownika w Polsce. Jakie przepisy dotyczą pracodawców, którzy są podmiotami zagranicznymi...

Zniesienie limitu składek ZUS przesunięte o rok

Nowelizacja znosi górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w...

Prezydent podpisał nowelizację przepisów dot. prewencji wypadkowej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tym samym zostały doprecyzowane zasady realizowanej...

Czy wzrosną koszty pracy? Projekt pełnego ZUS-u od składek emerytalnych

Pod koniec października 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych...

ZUS apeluje o odbieranie listów z informacją o numerze rachunku

W dniu 20 października ZUS zakończył operację wysyłania do płatników składek listów, w których podany jest indywidualny, jeden dla każdego płatnika składek numer rachunku...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2017 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 33,68 zł, czyli o 0,75%. W stosunku do analogicznego kwartału 2016...

ZUS: zmiany w opłacaniu składek na FGŚP

Zmiana została wprowadzona art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności...

Najnowsze artykuły