ZUS udostępnił nową wersję Płatnika

Już teraz Zakład zachęca do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem...

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2019 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 18.01.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym...

Mały ZUS – ile wniosków złożyli przedsiębiorcy?

ZUS przedstawił wstępne dane o deklaracjach "Małego ZUS", czyli wnioskach właścicieli małych firm, którzy chcą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Najwięcej takich wniosków...

Do 31 stycznia 2019 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2018 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

Wzrosła składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019...

Ważna informacja dla użytkowników programu Płatnik

Zakład prosi, aby użytkownicy, którzy w pierwszej połowie stycznia 2019 r. nie muszą wyrejestrowywać pracownika na dokumencie ZUS ZWUA, nie instalowali samodzielnie wersji 10.02.002. Od...

Wysokość współczynnika do wyliczenia „małego ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. (M.P. poz. 1212) wysokość współczynnika na rok 2019, stosowanego przy ustalaniu...

Ważne zmiany w programie Płatnik od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych w programach Płatnik i ePłatnik Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r....

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w I kw. 2019 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc: rolnika, małżonka, domownika – wynosi 42 zł miesięcznie, z tym że jeżeli rolnik,...

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) podstawą wymiaru składki...

Najnowsze artykuły