Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych obniżył się o 1,57%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

MRPiPS: Na emeryturę przechodzą nieaktywni zawodowo

Od początku września do 24 listopada br. ZUS wydał już prawie 332,4 tys. decyzji dotyczących świadczeń z tzw. ustawy wiekowej. Tym samym już wydano...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2017 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2017 roku

Jak wynika z komunikatu, kwoty te wyniosły odpowiednio: 35 522,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017...

Zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur

  Podstawowym celem ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego...

Kolejni oszuści podszywają się pod ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły w ostatnim czasie informacje od klientów, o rzekomych telefonach od pracowników ZUS, którzy proponują spotkania w sprawie dziedziczenia składek...

Świadczenia przedemerytalne – jednolity tekst ustawy

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170),...

Od 1 grudnia wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2017 r. wyniosło 4255,59 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 34,90 zł. Oznacza to, że kwoty...

Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur podpisane przez Prezydenta

Podstawowym celem ustawy, jak informuje kancelaria prezydenta, jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie...

Najnowsze artykuły