Ustawa o PPE – zmiana wynikająca z noweli prawa związkowego

W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...

Emerytury i renty w I półroczu 2018 roku

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosła 9178,4 tys. osób i była o 3,0% większa niż przed rokiem. Wzrost...

Emerytury dla rodziców z czwórką dzieci

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4...

Podważenie decyzji ZUS

„Otrzymałem decyzję z ZUS-u o rozliczeniu renty rodzinnej z dnia 06.08.2018 r., która wykazuje że przyznano mi rentę po żonie, nie doliczając prowadzenia działalności...

Renta rodzinna po osobie, która pracowała za granicą

Zagraniczne okresy ubezpieczenia zmarłego zostaną dodane przez ZUS do polskich okresów ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznawane jest na podstawie długości stażu...

Emerytura z ZUS nie wystarczy, czyli po co nam PPK

Zachęta do oszczędzania W 2017 r. rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której kluczowym elementem jest Program Budowy Kapitału, służący budowaniu oszczędności Polaków. Jednym...

ZUS opublikował optymistyczne dane o sytuacji FUS

Sytuacja finansowa Funduszu wygląda korzystnie, przede wszystkim dzięki wysokiej dynamice wpływów składek, która jest wynikiem dobrej koniunktury na rynku pracy. Stopień pokrycia wydatków wpływami...

ZUS rezygnuje z dotacji z budżetu państwa

To już kolejna blokada dotacji budżetowej do FUS, o której zdecydował zarząd ZUS. W marcu Zakład zrezygnował z dotacji w wysokości 2,2 mld zł....

ZUS zakończył wysyłkę IOSKU

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich tych osób, które mają odprowadzoną...

Od 1 września niższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2018 r. wyniosło 4521,08 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 101,76 zł. Oznacza to, że...

Najnowsze artykuły