Polacy żyją dłużej, więc nowe emerytury będą niższe

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2020...

Wysokość odsetek za opóźnienia w przekazaniu składek do OFE w II kw. 2020 r.

Już od dłuższego czasu odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymują się na niezmienionym poziomie – 1,50% w skali...

Tablica dalszego trwania życia

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat z dn. 25.03.2020 r. dotyczący tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Przypomnijmy, że średnie dalsze trwanie życia...

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2019 rok

Kto ma obowiązek złożyć ZUS ZSWA? Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach...

RPO ponownie interweniuje ws. „czerwcowych” emerytur

Problem zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek o to świadczenie (podjęto jego wypłatę) był przedmiotem wielokrotnych wystąpień...

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r.

Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%). Waloryzacja emerytur i rent...

Od 1 marca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2019 r. wyniosło 5198,58 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 266,99 zł. Oznacza to, że...

Waloryzacja 2020: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacane mu świadczenie zostaje zawieszone przez ZUS. Jeżeli natomiast przychód mieści się w granicach...

Jak w raporcie ZUS RCA wykazać wpłatę do PPK?

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), zwanej dalej "ustawą o PPK", wynagrodzenie...

Waloryzacja 2019: wyższe dodatki do emerytur i rent

Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków wynika z dyspozycji zawartych w przepisach: 75 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku pielęgnacyjnego (w tym dodatku pielęgnacyjnego...

Najnowsze artykuły