Od 1 czerwca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2018 r. wyniosło 4622,84 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 269,29 zł. Oznacza to, że...

Nowy jednolity tekst ustawy o emeryturach kapitałowych

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1097), z...

Wypadek w drodze do pracy

„Czy jako wypadek w drodze do pracy z domu można zaliczyć inne miejsca niż adres zameldowania? Np. droga z hotelu, od domu dziewczyny, czy...

Wyższa renta socjalna od 1 czerwca

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła rządowy projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej podnoszącej jej wysokość do kwoty 1029,8 zł brutto. Elżbieta Bojanowska,...

GUS ujawnił ciekawe dane

276 proc. PKB, czyli niespełna 5 bln zł - tyle wynoszą zobowiązania emerytalno-rentowe państwa wobec obywateli. Chociaż wartość szokuje, to nie ma praktycznie żadnego...

Znamy koszty reformy emerytalnej w latach 2014–2017

Zgodnie z komunikatem koszty reformy emerytalnej w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł. Z uwagi na postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026...

RPO interweniuje ws. utworzenia odrębnego systemu emerytalnego dla twórców i artystów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie prac nad odrębnym systemem zabezpieczenia emerytalnego dla twórców i artystów, dostosowanym do specyfiki ich...

MRPiPS o projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 29 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło uwagi na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w II kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Rząd przyjął nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Chodzi m.in. o: określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego; rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne...

Najnowsze artykuły