ZUS zakończył wysyłkę IOSKU

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich tych osób, które mają odprowadzoną...

Od 1 września niższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2018 r. wyniosło 4521,08 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 101,76 zł. Oznacza to, że...

Polskie emerytury na specjalnych prawach

Polska ma najwyższy w całej Unii Europejskiej odsetek emerytów na specjalnych prawach. Ich utrzymanie kosztuje ok. 50 mld zł rocznie, a to 2,6 proc....

Renta socjalna – ogłoszono jednolitą wersję przepisów

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: pięciu nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1175), do maja 2018...

Znaczące różnice w emeryturach kobiet i mężczyzn – raport ZUS nie pozostawia złudzeń

Dane z Raportu ZUS wyraźnie wskazują na brak równowagi pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Niższy wiek emerytalny, czyli możliwość szybszego kończenia kariery zawodowej przez...

Waloryzacja emerytur 2019 – ile wyniesie?

Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2018 r. „Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.”,...

Od 1 lipca br. wzrosły progi potrąceń ze świadczeń emerytów i rencistów

Jak było do tej pory? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1386), do maja 2018 r....

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w III kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kwartał 2018 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. poz. 1778, z późn. zm.), przy...

Najnowsze artykuły