Będą pieniądze na warsztaty terapii zajęciowej

Od 1 stycznia 2016 roku dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ wzrosło aż o 1200 zł. Obecnie wynosi 15 996 zł. Wcześniej –...

Emerytura i kolejne zatrudnienie

„Zatrudniamy pracownika od 1994 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 06.07.2018 r. zamierza zwolnić się na mocy porozumienia stron ze...

300+: Który z rodziców składa wniosek w programie Dobry Start?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", którego celem jest zakup wyprawki szkolnej,  może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno...

MRPiPS: świadczenie 300+ otrzyma 4,6 mln uczniów

Program „Dobry Start” powszechnie znany jako 300+ jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie Dobry Start to...

300 zł na każde dziecko uczące się w szkole

W dniu 30 maja 2018 roku został ustanowiony program "Dobry Start" - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych...

Legitymacja emeryta i rencisty – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 maja 2018 r. pod pozycja 976 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 27.04.2018 r., w załączniku do którego zawarty...

Pracownicze Plany Kapitałowe – projekt zmian przekazany do finalnych konsultacji

Nowy projekt jest efektem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami pracodawców, związkowców, instytucji finansowych oraz innych interesariuszy. Resort finansów podkresla, że wszyscy partnerzy społeczni poparli potrzebę...

ZUS: więcej wniosków o emeryturę, ale niższe świadczenie

148 tys. wniosków, 98 tys. decyzji o wypłacie świadczenia i 22 tys. osób, które uzyskały prawo do emerytury ale nie będą jej otrzymywały, bo...

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt

W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD. FRD zarządza...

Ile wyniósł wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2017 rok?

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 rok, ogłoszony w obwieszczeniu z dnia 11 maja 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 493),...

Najnowsze artykuły