MRPiPS: wsparcie dla niepełnosprawnych

Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc...

GUS ujawnił ciekawe dane

276 proc. PKB, czyli niespełna 5 bln zł - tyle wynoszą zobowiązania emerytalno-rentowe państwa wobec obywateli. Chociaż wartość szokuje, to nie ma praktycznie żadnego...

E-zwolnienia wejdą w późniejszym terminie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 39,80 zł, czyli o 0,84%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017...

Znamy koszty reformy emerytalnej w latach 2014–2017

Zgodnie z komunikatem koszty reformy emerytalnej w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł. Z uwagi na postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026...

Rolnik zapłaci składki ubezpieczeniowe za pracownika sezonowego

Najważniejsza zmiana zaproponowana w nowelizacji dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do...

RPO interweniuje ws. utworzenia odrębnego systemu emerytalnego dla twórców i artystów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie prac nad odrębnym systemem zabezpieczenia emerytalnego dla twórców i artystów, dostosowanym do specyfiki ich...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi...

MRPiPS o projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 29 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło uwagi na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to...

Ustawa wprowadzająca e-recepty podpisana przez Prezydenta

Celem ustawy jest wdrożenie e-recepty – jednej z kluczowych e-usług, stanowiącej element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, odbywającego się w ramach projektu „Elektroniczna...

Najnowsze artykuły