Kodeks wykroczeń – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2019 r. pod pozycją 821 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do...

Nowe przepisy dotyczące wiz dla cudzoziemców

Z dniem 27 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. pod pozycją 785 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – aktualne jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. pod pozycją 688 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2019 r. pod pozycją 553 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2019 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Przepisy samorządowe – aktualne teksty ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. oraz z dnia 18 marca br. opublikowano obwieszczenia obejmujące nowe jednolite teksty ustaw z zakresu...

Kodeks spółek handlowych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. pod poz. 505 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019 r. w...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

Określone jest jako najniższa wysokość kwoty, którą należy wypłacić pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak niekoniecznie musi być to równoznaczne z wysokością...

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2019 r. pod pozycją 409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły