Krajowa Administracja Skarbowa – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 marca 2018 r. pod pozycją 508 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – aktualna wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2018 r. pod pozycją 475 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.02.2018 r., w załączniku do...

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera założenia dotyczące wprowadzenia nowego...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2018 r. pod pozycją 450 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2018 r. pod pozycją 419 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.02.2018 r., w załączniku do...

Jednostki organizacyjne podległe MRPiPS lub przez niego nadzorowane

W Monitorze Polskim z dnia 22 lutego 2018 r. pod pozycją 212 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.02.2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych...

Postępowanie dotyczące pomocy publicznej – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lutego 2018 r. pod pozycją 362 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn.30.01.2018 r., w załączniku do którego...

Wiele propozycji ważnych zmian w Kodeksie pracy

W niedługim już czasie prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy dobiegną końca. Przypomnijmy, zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 02.02.2018 r. pod pozycją 300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 11.01.2018 r., w załączniku do którego został...

Kombatanci i osoby represjonowane – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31.01.2018 r. pod pozycją 276 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 11.01.2018 r., w załączniku do którego został...

Najnowsze artykuły