Obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających w samorządach – nowe przepisy płacowe

Z dniem 19 maja br. weszły w życie przepisy nowego rozp. RM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz....

Kodeks pracy – nowa jednolita wersja ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia...

Senat przyjął ustawę skracającą termin przedawnienia roszczeń

Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc...

Kradzież będzie przestępstwem od 400 zł

Walka z „drobnymi” kradzieżami Zmiany w prawie pozwolą skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. Choć tego rodzaju czyny odznaczają...

Urzędnicy służby cywilnej oraz członkowie korpusu służby cywilnej – aktualne przepisy płacowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 807 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 05.04.2018 r., w załączniku do...

Nowe przepisy zwiększają ochronę prawną zwierząt

Założenia zmian były szeroko konsultowane z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką praw zwierząt, a wiele ze zgłoszonych rozwiązań wykorzystano w nowych przepisach. Surowsze kary Ustawa przewiduje...

Przepisy określające nowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej ogłoszono w Dzienniku Ustaw

Podstawowym aktem normatywnym zawartym w powyżej wspomnianej ustawie wprowadzającej jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Ustawa...

Ochrona danych osobowych w oświacie i nie tylko

„W jakim zakresie RODO będzie obowiązywać w przedszkolu niepublicznym? Co dyrektor musi wiedzieć i jakie działania podjąć?” Już niebawem, bo od 25.05.2018 roku zacznie ... (...)...

Instytuty badawcze – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2018 r. pod pozycją 736 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do...

Przepisy płacowe dla pracowników niektórych państwowych jednostek budżetowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 kwietnia 2018 r. pod poz. 714 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 15.03.2018 r., w załączniku do którego został...

Najnowsze artykuły