Ustawa o zdrowiu publicznym – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1492 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Przepisy o fundacjach – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1491 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Pomoc społeczna – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1508 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Powszechny obowiązek obrony RP – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1459 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania cywilnego – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2018 r. pod pozycją 1360 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do...

RODO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

„Czy pracodawca mógł tak sformułować punkty Oświadczenia pracownika dot. przetwarzania danych osobowych? 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, przetwarzanie...

Ustawa o rzemiośle – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1267 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do...

Promocja zatrudnienia – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1265 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do...

Pracownicy samorządowi – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2018 r. pod pozycją 1260 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do...

Służba medycyny pracy – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. pod pozycją 1155 opublikowano obwieszczenie Marszałka RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego...

Najnowsze artykuły