Wzrost zatrudnienia w 2018 roku

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Popyt na pracę

Spadek bezrobocia rejestrowanego Liczba osób pozostających bez pracy na koniec III kwartału b.r. zmniejszyła się do 1,117 mln osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem dało znaczący...

Bezrobocie nadal niskie

W analogicznym okresie ubiegłego roku (październik 2016 – listopad 2016) natężenie bezrobocia również nie uległo zmianie czyli utrzymało się na poziomie 8,2%. Zatem stopa...

Edukacja to nasz największy kapitał na przyszłość

Jak w Polsce marnotrawiony jest kapitał ludzki, m.in. poprzez niedoskonały system praktycznego kształcenia. Nie łączymy też edukacji z pracą i odwrotnie. Nie dokształcamy się...

Wolontariat – czyli praca bez płacy

Podejmują pracę, z góry godząc się na brak płacy, co wcale nie oznacza, że w takim układzie jednostronnie zyskują tylko pracodawcy. Wolontariat staje się...

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

29 listopada 2017 r. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w posiedzeniu Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego ministra...

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce na poziomie 4,6%

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia we październiku br. wyniosła 7,4%. W strefie euro spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając wartość 8,8%. Polska znalazła...

Polska polityka rodzinna w czołówce UE

Celem przeprowadzonego przez firmę PwC badania było wykazanie, na jaką pomoc w 2017 roku może liczyć przeciętna rodzina w poszczególnych państwach UE. Dla każdego...

Europejski Filar Praw Socjalnych

Europejski Filar Praw Socjalnych to dokument, stanowiący ramy, które będą obowiązywały w polityce społecznej Unii Europejskiej. Europejski Filar Praw Socjalnych odnosi się do kształcenia zawodowego...

Młodzi Polacy nie garną się do pracy. To problem

To o połowę mniej niż w strefie euro oraz jedna trzecia tego, co w Niemczech. Marnują się więc potencjalne zasoby pracowników, mimo że koniunktura...

Najnowsze artykuły