Kobiety w biznesie

Jednym z ciekawych paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego był poświęcono kobietom w biznesie. Wzięły w nim udział: Sonia Draga, prezes, redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga;...

Barometr ofert pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń...

Elastyczne formy pracy dla rodziców

W przypadku osób pracujących w wieku 18 – 64 lata sprawujących opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub innymi członkami rodziny zbadano także...

Opieka nad dzieckiem a praca – dane GUS

W populacji pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat udział osób korzystających z formalnych usług opieki nad dziećmi kształtował się na poziomie...

Bezrobotni i stopa bezrobocia w marcu 2019

GUS podał dane o bezrobociu rejestrowym za ostatnim kwartale. Wynika z niego,że w marcu 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo wyniosła 5,6%, podczas...

Stagnacja na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w marcu br. nie zmienił swej wartości w ujęciu miesięcznym. Po raz pierwszy...

GUS: dlaczego Polacy „pracują na czarno”?

Ludzie decydują się na podjęcie pracy poza formalnym systemem z wielu przyczyn, ale najczęściej wymieniane powody to: „trudna sytuacja materialna” (niewystarczające dochody), „brak możliwości...

Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2018 r.

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec grudnia 2018 roku wskazują, że w porównaniu z wrześniem br. roku nastąpił wzrost zarówno liczby zarejestrowanych...

Nasza stolica nieprzeciętnie wykształcona

Według danych Eurostatu region stołeczny w Polsce ma najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem w całej Unii. Co ciekawsze, finansowo najbardziej z tego faktu...

OHP: projekty i zadania na 2019 rok

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i...

Najnowsze artykuły