MRPiPS: Mniej bezrobotnych w lipcu

Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z czerwcem spadła w lipcu br. o 6,4 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny stopa bezrobocia utrzymała się na...

GUS: Bezrobocie pod koniec czerwca poniżej 6%

Główny Urząd Statystyczny podał informację o bezrobociu w końcu czerwca 2018 roku. Z przedstawionych danych wynika, że liczba osób bezrobotnych w całej Polsce spadła...

Jak świat widzi program 500+?

Polska jest jedynym z 35 państw badanych przez OECD, gdzie część pracujących rodzin nie dość, że nie płaci podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne...

MRPiPS: będzie nowa ustawa o rynku pracy

W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało nowe propozycje przepisów dotyczące rynku pracy. Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. W...

MRPiPS: Rekordowo niskie bezrobocie

W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do...

GUS: Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet

Osoby w wieku poniżej 30 roku Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 26,0%, poniżej 25 roku życia – 12,1%, natomiast 27,3% to...

Bezrobocie rejestrowe w I kwartale 2018 r. – dane GUS

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec marca 2018 roku wskazują, że w porównaniu z grudniem 2017 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych...

ManpowerGroup przewiduje wzrost zatrudnienia

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Niskie bezrobocie staje się naszym przekleństwem

W pierwszym kwartale br. bezrobocie w Polsce wynosiło tylko 4,2 proc. To o 1,2 pkt proc. mniej niż przed rokiem i najniżej od ćwierć...

Popyt na pracę w I kwartale 2018

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys. i była wyższa niż...

Najnowsze artykuły