Dane osobowe pracownika

Wejście w życie RODO wymusiło wprowadzenie szeregu zmian w obowiązujących aktach prawnych. W Kodeksie pracy wskazane zostały trzy kategorie danych osobowych, których podania może...

Czy pracodawca ma prawo monitorować pocztę elektroniczną pracownika?

Pracodawca może kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracownika, jeśli spełnione zostaną łącznie dwa warunki – jeśli jest to niezbędne do: zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne...

Najniższe wynagrodzenie pracowników wykonujących zawody medyczne – projekt zmian

Dnia 2 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne...

Kolejna fala upałów – czy można nie przyjść do pracy?

Przepisy nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy. Jednak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28...

Jeden dzień pracy i urlop wypoczynkowy?

„Pracownik został zatrudniony dnia 01.08.2018 r., następnego dnia rano złożył podanie o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Pracownik ma wymiar urlopu 26 dni...

Dokumentowanie okresów zatrudnienia

„Mamy pracownika, który przepracował w Wielkiej Brytanii ponad rok i ma z tego tytułu zaświadczenie w języku angielskim. Czy taki dokument również jest podstawą...

Dodatek za wysługę lat

„Czy do dodatku za wysługę lat wlicza się również okresy, w których pracownik był za stażu z PUP oraz z PUP ze środków unijnych?...

Ochrona roszczeń w razie niewypłacalności pracodawcy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 lipca 2018 r. pod pozycją 1433 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.07.2018 r., w załączniku do...

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem – czy w przypadku niewykorzystania przysługuje ekwiwalent pieniężny?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku kalendarzowego 2 dni (lub 16 godzin) wolne na opiekę nad...

Najnowsze artykuły