Zasiłki dla bezrobotnych – nowe kwoty świadczeń

W Monitorze Polskim z dnia 15 maja 2018 r. pod pozycją 475 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasiłku...

PIP sprawdza przestrzeganie zakazu handlu w niedziele

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że kontrole dotyczące przestrzegania zakazu handlu w okresie Wielkanocnym czyli 31 marca i 1-2 kwietnia br. oraz w dwie następne...

Umowa o pomocy przy zbiorach – nowy rodzaj zatrudnienia w rolnictwie

Z dniem 18 maja br. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z...

Do dnia 31 maja należy przekazać część odpisów na ZFŚS

Warto przypomnieć, że zbliża się termin, do którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów...

Premia dla pracodawcy, który zatrudni skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),...

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany od 30.04.br.

Z dniem 30 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany dotyczące przepisów określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców...

Czy będą zmiany w Kodeksie pracy?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace nad „nowym” Kodeksem pracy. Jednak w takiej formie przygotowane projekty nie będą dalej procedowane. Jak wynika z wypowiedzi Minister...

Agencje zatrudnienia – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia br. wchodzą w życie ustawy tworzące pakiet przepisów określających nowe Prawo przedsiębiorców. Odrębny akt prawny wprowadzający te unormowania zawiera także...

Od 2019 r. wypłata pensji do rąk własnych tylko na wniosek pracownika

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1...

Najnowsze artykuły