Ustawa antykryzysowa COVID-19 – podstawowe informacje prawne

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2020 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2020 r., w załączniku do...

Główne założenia „Tarczy antykryzysowej” dla pracodawców i pracowników”

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj przepisy tzw. "Tarczy antykryzysowej". Główne założenia pakietu dla przedsiębiorców i pracowników to: pokrycie przez państwo składek do ZUS przez 3...

Rejestracja w urzędzie pracy – komunikat MRPiPS

Resort pracy wydał komunikat dla Urzędów Pracy, dotyczący rejestracji w up. W odniesieniu do pytań związanych z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego...

Zagrożone funkcjonowanie przedszkoli w czasie epidemii. Jest interwencja władz

„Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Muszę jednak dopytać o szczegóły, gdyż nie jest ona dla mnie jasna. Nie jestem prawnikiem, nie chcę polemizować, lecz zrozumieć....

Stan epidemii w RP ogłoszony – ograniczenia dla przedsiębiorców i instytucji

Z dniem ogłoszenia, czyli 20 marca br., weszły w życie przepisy rozp. MZ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze...

Pracodawcy: Wprowadzenie do umowy o pracę ruchomego miejsca pracy

„Firma ma siedzibę w mieście X, zatrudnia pracowników, którzy świadczą usługi remontowe w różnych miejscach u Klientów. Czy w umowie o pracę można wpisać,...

Praca zdalna a telepraca

  Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy - w rozumieniu...

Koronawirus – zalecenia dla zakładów pracy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy. Zaleca się: Zachować bezpieczną odległość...

Najnowsze artykuły