Pracodawcy obawiają się drugiej fali epidemii

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

Milion Polaków ze STOP COVID – ProteGO Safe

Polska aplikacja powiadamiająca o możliwym kontakcie z koronawirusem jest coraz popularniejsza. Jest też bezpłatna, bezpieczna, można w niej zrobić test oceny ryzyka zachorowania i...

Zmiany w zasiłkach w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. 8 października 2020 r.,...

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 września 2020 r. pod pozycją 1658 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do...

Ponad 2,3 mln zł dla partnerów społecznych na realizację projektów łagodzących skutki epidemii koronawirusa

Ponad 2,3 mln zł na projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczonych na niwelowanie skutków epidemii COVID–19 w obszarze dialogu...

PIP wspiera kampanię #EU4FairWork na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

Trwająca od marca 2020 r. #EU4FAIRWORK to pierwsza europejska kampania informacyjna promująca pracę zadeklarowaną. Inicjatywa, finansowana i prowadzona przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiego...

Będą zmiany w Kodeksie pracy

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował podczas Europen Economic Kongres, że wstępna wersja projektu zmian w kodeksie pracy, zawierająca nowe regulacje...

Refundowanie z FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września pod pozycją 1581 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 14 sierpnia 2020 r., w załączniku do którego został...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020...

Nowe jednolite przepisy płacowe dla pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 września 2020 r. pod pozycją 1559 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 11.08.2020 r., w załączniku do którego został...

Najnowsze artykuły