Wielki Piątek dniem wolnym od pracy?

Poseł Marian Zembala przypomina, że Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich, m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji,...

Od 1 lipca 2018 roku pracownika otrzyma zwolnienie wyłącznie elektronicznie

Obecnie funkcjonują równocześnie dwa rodzaje zwolnień lekarskich – papierowe (popularnie nazywane L4) oraz elektroniczne (e-ZLA). Od 1 lipca 2018 roku zwolnienia będą wystawiane wyłącznie...

Nowe rozwiązania w prawie pracy – propozycje Komisji Kodyfikacyjnej

Proponowane przepisy przewidują między innymi większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego. Jeszcze w dniu...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej – nowa wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2018 r. pod pozycją 511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do...

Od 1 kwietnia 2018 r. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców wynikające z wdrożenia prawa unijnego

Z dniem 12 lutego br. weszła w życie, z wyjątkami, ustawa z dn. 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw...

14 marca – czy czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy?

Taką informację podał przewodniczący Komisji wiceminister Marcin Zieleniecki, na posiedzeniu prezydium Rady dialogu Społecznego. Przedstwiony przez Komisję dokument będzie musiał zostać zaakceptowany przez minister Elżbietę...

Urlopy dla rodziców w styczniu br.

Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego urlopu. Są to: urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo tylko mężczyznom przysługują 2 tygodnie...

Rząd przyjął projekt ustawy o pozyskiwaniu informacji o niekaralności

Podczas lutowego posiedzenia Rady Ministrów (RM) rząd przyjął projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych...

Minimalna temperatura w miejscu pracy w okresie zimowym

Zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...

Najnowsze artykuły