Od 1 sierpnia br. wyższe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Opublikowano przepisy wprowadzające zmianę wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), przewidzianą w bieżącym 2019 r. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, wskutek którego pracodawcy...

Urlop macierzyński a zakończenie umowy o pracę

Pracownica urodzi dziecko w styczniu, umowę o pracę na czas określony ma zawartą do 28 lutego 2017 r. Czy w takim wypadku umowa o...

Podklasy działalności (PKD), w których wydaje się cudzoziemcom zezwolenie na pracę sezonową

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2019 r. pod pozycją 1845 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 12.09.2019 r., w załączniku do którego został...

Rada Ochrony Pracy o umowach cywilnoprawnych

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu we wrześniu w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Problematyka ta była tematem obrad...

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego

Minister Edukacji Narodowej (MEN) ogłosił wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa zawodowego. Wydanie przepisów w powyższym zakresie wynika z dyspozycji...

Wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury – zmiana wysokości

Dnia 20 września br. weszły w życie zmiany dotyczące wysokości wynagrodzeń miesięcznych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających daną specjalizację w ramach rezydentury. Wspomniana nowela wynika...

Już tylko tydzień mają pracodawcy, aby udzielić zaległych urlopów

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi...

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2020 roku

Zapowiedzi rządowe dotyczące znaczącego podwyższenia minimalnej płacy oraz minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku stały się faktem, bowiem w Dzienniku Ustaw z dnia 18...

UODO: Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – takie stanowisko Prezesa UODO sprzed kilku miesięcy teraz potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki...

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie – ile wyniosą składki?

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2020 roku do 2600 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł....

Najnowsze artykuły