Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych Od początku 2010 roku na niektórych płatnikach spoczywa obowiązek opłacania dodatkowej składki – na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Zobowiązanie...

Wypłata świadczeń pieniężnych związanych z chorobą lub macierzyństwem

Płatnicy zobowiązani do ustalania oraz wypłaty świadczeń Świadczenia pieniężne związane z chorobą lub macierzyństwem zostały określone w ustawie z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...

Polacy nie spóźniają się do pracy?

Ponad połowa pracowników (51%) nigdy nie spóźnia się do pracy! Nie tylko jesteśmy niezwykle punktualni, ale również aż 42% pracowników uważa, że spóźnianie się...

Podstawa wymiaru składek

Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r....

Jak rekrutować na Facebooku?

Facebook to najgorętszy serwis społecznościowy tego roku. Na świecie używa go już 600 milionów osób, w tym 8 milionów Polaków. Potencjał Facebooka z powodzeniem...

Wypłata świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany...

Pracownicy w leasingu coraz popularniejsi

Coraz częściej spotykany na rynku pracy leasing pracowniczy budzi coraz więcej wątpliwości prawnych. Jak podkreślają przedstawiciele pracodawców, ta nowa forma zatrudnienia nie jest w...

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Stawki procentowe służące do obliczania wysokości składek Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w aktach prawa ubezpieczeń społecznych wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ustala się według zasad...

Wydawanie decyzji przez ZUS oraz procedury odwoławcze

Dopuszczalność oraz terminy wnoszenia odwołania Zgodnie z art. 83 ust. 1 s.u.s. ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności: zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przebiegu ubezpieczeń, ustalania wymiaru składek...

Specjaliści i kierownicy na rynku pracy

W jakim wieku są pracownicy na podobnych stanowiskach w Polsce, Europie i USA? Czy bliżej nam do rynków rozwijających się czy doświadczonych? Jak kształtują...

Najnowsze artykuły