Prawo energetyczne – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. pod pozycją 833 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 06.04.2020 r., w załączniku do...

Prawo restrukturyzacyjne – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2020 r. pod pozycją 814 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.04.2020 r., w załączniku do...

Ustawa alimentacyjna – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2020 r. pod pozycją 808 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26.03.2020 r., w załączniku do...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2020 r. pod pozycją 755 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.04.2020 r., w załączniku do...

Doręczanie pism wydanych przez organ administracji publicznej – zmiany w KPA wynikające z Tarczy...

W ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV -2 (Dz.U. poz. 695),...

Powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

Stopniowe otwarcie gospodarki oraz idące za tym ponowne otwarcie zakładów pracy niesie za sobą konieczność podjęcia niezbędnych działań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronowirusa. Państwowa...

Rzecznik Finansowy interweniuje ws. informowania BIK o skorzystaniu z wakacji kredytowych

Rzecznik Finansowy wystąpił do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich  o wyjaśnienia i informacje dotyczące odnotowywania faktu skorzystania z wakacji kredytowych w rejestrze BIK....

Osoby 50+ na rynku pracy – dane GUS

GUS przedstawił opracowanie danych dotyczących osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku. Obecnie zasoby pracy, które wchodzą na rynek pracy są...

6 pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli mimo otwarcia...

Znamy wysokość rocznej kwoty granicznej dla rolników za 2020 rok

W Monitorze Polskim pod pozycją 390 opublikowano obwieszczenie MRiRW z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej. Przypominamy, że przekroczenie kwoty...

Najnowsze artykuły