Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i...

Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2018

Liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 9400,1 tys. osób i była o 2,9% wyższa niż przed rokiem (przed rokiem odnotowano wzrost...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca...

Projekt budżetu UE na 2019 r.

Najwięcej środków w budżecie UE przewidziano na politykę spójności i rolnictwo, czyli te działy budżetowe, z których najbardziej korzysta Polska. 165,6 mld euro na zobowiązania...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1...

„Piątka” Morawieckiego – nowe propozycje zmian w prawie

Rząd chce w sposób uczciwy zarządzać instytucjami państwa, prowadzić działania w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, finansowego, budżetowego tak, żeby było sprawiedliwiej. Szef rządu...

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi 3 kwietnia 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny, przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej deficyt...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2...

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018

„Budżet na rok 2018 to budżet wymagający i ambitny, ale przede wszystkim oparty na idei solidarności społecznej. Podjęte pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego działania...

Najnowsze artykuły