Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2...

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018

„Budżet na rok 2018 to budżet wymagający i ambitny, ale przede wszystkim oparty na idei solidarności społecznej. Podjęte pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego działania...

MRPiPS: Bilans prac resortu na rzecz rodziny

Program „Rodzina 500 plus” powstał przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać negatywnej sytuacji demograficznej. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Ma także...

Ustawa o finansach publicznych – tekst jednolity

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),...

Zmiany w PIT i CIT: amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach

Obecnie majątek otrzymany w ramach spadku lub darowizny podlega amortyzacji od wartości początkowej. Oznacza to de facto, że można wielokrotnie amortyzować te same składniki...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3...

Płaca minimalna w 2018 roku na poziomie 2100 zł?

Przy obecnych 2000 zł to kwota racjonalna i umiarkowana - powiedziała szefowa resortu minister Elżbieta Rafalska, która była w dniu 31 lipca gościem TVP...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2...

Ponad 3 tys. pożyczek dla firm

  Na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na jego realizację pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej...

Najnowsze artykuły