Ustalanie składki wypadkowej – ogłoszono jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2019 r. pod pozycją 757 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 5 kwietnia 2019 r., w załączniku do...

MOP: zmiany w sposobie pracy i wyzwania dla BHP

28 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W związku z tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) opublikowała raport dotyczący zmian w...

Cukrzyca a praca zawodowa

Cukrzyca uważana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Według danych Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation IDF), w 1985 roku na tę chorobę chorowało...

Rada Ochrony Pracy: najważniejsza jest edukacja pracowników w zakresie bhp

W dniu 9 kwietnia otwarta została uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i...

Profilaktyczne posiłki dla pracowników – propozycja zmian

Dnia 5 marca 2019 r. powstał projekt rozp. zmieniającego do rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów...

Protokół powypadkowy – propozycje zmian we wzorze dokumentu

Do konsultacji publicznych przekazano projekt nowego aktu wykonawczego określającego wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Obowiązujące obecnie przepisy, czyli rozp....

Statystyczna karta wypadku – projekt noweli rozporządzenia

Do uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U....

Szkolenia w dziedzinie BHP – projekt zmian w przepisach wykonawczych

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozp. zmieniającego do rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny...

Protokół powypadkowy – będzie nowy wzór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i...

Ustawa o systemie ocen zgodności – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 155 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły