Prawo atomowe – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2018 r. pod pozycją 792 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do którego...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Postępowanie w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uregulowano w przepisach rozdz. 4 ustawy...

Obowiązkowe szczepienia ochronne – jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2018 r. pod pozycją 753 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia (MZ) z dn. 28.03.2018 r., w załączniku do...

Nie wszyscy pracownicy będą musieli przejść szkolenie BHP

Zostały one zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zakłada m.in....

Ochrona przeciwpożarowa – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2018 r. pod pozycją 620 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do...

Wypadki przy pracy w 2017 roku – dane GUS

Spośród 88330 poszkodowanych ogółem, 87400 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,2 % więcej niż w 2016 r.), 661 osób –...

BHP podczas eksploatacji maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – aktualne przepisy

W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. MG z dnia 20 września 2001 r. uwzględniono zmiany wprowadzone rozp. zmieniającym wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów...

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy, a wypadki przy pracy

„Jakie należy podjąć czynności, jeżeli w zeszłym roku została sporządzona pracownikowi karta wypadku w drodze z domu do pracy a obecnie, na wskutek dodatkowych...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 31.01.2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 16.03.2018 r. pod pozycją 288. W...

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej...

Najnowsze artykuły