Profilaktyczne posiłki dla pracowników – propozycja zmian

Dnia 5 marca 2019 r. powstał projekt rozp. zmieniającego do rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów...

Protokół powypadkowy – propozycje zmian we wzorze dokumentu

Do konsultacji publicznych przekazano projekt nowego aktu wykonawczego określającego wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Obowiązujące obecnie przepisy, czyli rozp....

Statystyczna karta wypadku – projekt noweli rozporządzenia

Do uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U....

Szkolenia w dziedzinie BHP – projekt zmian w przepisach wykonawczych

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozp. zmieniającego do rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny...

Protokół powypadkowy – będzie nowy wzór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i...

Ustawa o systemie ocen zgodności – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 155 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2018 r., w załączniku do...

Państwowa Inspekcja Sanitarna – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 59 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.12.2018 r., w załączniku do...

Zima – napoje i posiłki profilaktyczne

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie...

Ułatwienia w zakresie szkoleń bhp oraz tworzenia służby bhp – nowela Kodeksu pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie – z kilkoma wyjątkami – ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych...

Monitory ekranowe i rekompensata za okulary

„Czy praca przy obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) wyposażonych w monitory ekranowe o przekrojach od 12 do 21” winna być traktowana na równi z pracą...

Najnowsze artykuły