Rolnik zatrudniający pomocnika będzie musiał opłacić składki ubezpieczeniowe

Najważniejsza zmiana zaproponowana w nowelizacji dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do...

Ochrona danych osobowych a działania związane z epidemią koronawirusa

Prezes UODO wyjaśnia, że przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nie stoją w sprzeczności z przesyłaniem do użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem...

Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku rolnym

W dniu 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz....

Pomoc społeczna – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.09.2017 r. pod pozycją 1769 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.09.2017 r., w załączniku do którego został...

Kodeks pracy – zmiany wynikające z przepisów wprowadzających Prawo oświatowe

Z dniem 01.09.br. weszła w życie, z wyjątkami, ustawa z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),...

Niedopuszczalność odebrania rodzicom dziecka wyłącznie z powodu ubóstwa – nowela k.r.o.

Z dniem 30.04.br. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dn. 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082),...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2016 r. (Dz.U. poz. 2043) do lutego 2017 r....

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2019 r.

Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2019 r. wzrośnie w stosunku do naliczeń na ten fundusz obowiązujących w 2018 r. Odpowiednie...

Małżonkowie wspólnie prowadzący firmę dokonują odrębnego zgłoszenia do ZUS

Małżonkowie, którzy prowadzą wspólnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają odrębnemu wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy ze współmałżonków powinien dokonać odrębnego zgłoszenia...

Tarcza 3.0 – opublikowano kolejne przepisy antykryzysowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 opublikowano tzw Tarczę 3.0, czyli ustawę z dnia 14 maja 2020 r....

Najnowsze artykuły