Tarcza 3.0 – opublikowano kolejne przepisy antykryzysowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 opublikowano tzw Tarczę 3.0, czyli ustawę z dnia 14 maja 2020 r....

Zezwolenia na pracę – zmiany wynikające z Tarczy 3.0

Obowiązująca od dnia 16 maja br. ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z...

„Czerwcowi emeryci” w tym roku nie stracą

Dlaczego w czerwcu gorzej? Problem tzw. emerytur czerwcowych był m.in. przedmiotem wielokrotnych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury jest ściśle powiązane ze...

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 870 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.05.2020 r., w załączniku do...

Dofinansowanie z FGŚP – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1.06.2020 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń...

Nowy jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2018 r. do września 2019 r. przepisów ogłoszonych przed...

MRPiPS: pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to...

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 30.04.2020 r., w załączniku do...

Kiedy bezrobotny nie otrzyma zasiłku

Pracownik, którego zatrudnienie ustało, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy nie zawsze uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby dostać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełniać...

Najnowsze artykuły