GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016...

Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę?

„Jestem pracownikiem budżetówki, pracuję od 02.01.1979 r. w szkole jako pracownik administracji - sekretariat. Mam przepracowane 38 lat pracy (staż pracy). Mam trójkę dzieci,...

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2016 r.

W obwieszczeniu MRPiPS z dnia 10 marca 2017 r. (M.P. poz. 269) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016...

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2018 – nowa aktualna wersja

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.01.2018 r. pod pozycją 227 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 28.12.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...

Od 1 kwietnia 2017 r. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2017 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby...

Opublikowano jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1386), do maja 2018 r....

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2017 roku

Jak wynika z komunikatu, kwoty te wyniosły odpowiednio: 35 522,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017...
kadry niezbędnik 2019

KADRY – niezbędnik 2019 – 2 plakaty do druku

KADRY - Niezbędnik 2019 Przygotowaliśmy 2 plakaty w formacie A4 zawierające dane najczęściej szukane w działach kadr. Dzięki zebranym w jednym miejscu informacjom zaoszczędzisz czas na...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za IV kwartał 2016 r.

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 roku. Wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do poprzedniego...

Kodeks pracy 2019 e-book

Kodeks Pracy 2019 E BookKodeks pracy 2019 e-book zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, uwzględniający zmiany w tym...

Najnowsze artykuły