BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej...

500+ do zwrotu

Ze sprawozdań z realizacji zadań przez gminy z zakresu świadczenia wychowawczego 500 + przekazywanych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wynika że: w...

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy?

Poseł Marian Zembala przypomina, że Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich, m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji,...

Od 1 lipca 2018 roku pracownika otrzyma zwolnienie wyłącznie elektronicznie

Obecnie funkcjonują równocześnie dwa rodzaje zwolnień lekarskich – papierowe (popularnie nazywane L4) oraz elektroniczne (e-ZLA). Od 1 lipca 2018 roku zwolnienia będą wystawiane wyłącznie...

Krajowa Administracja Skarbowa – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 marca 2018 r. pod pozycją 508 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do...

Czechy coraz bardziej atrakcyjne

Bezrobocie w Czechach jest najniższe w całej Unii Europejskiej, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyższe niż w Polsce. To sygnał, że tamtejszy rynek pracy może...

Nowe rozwiązania w prawie pracy – propozycje Komisji Kodyfikacyjnej

Proponowane przepisy przewidują między innymi większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego. Jeszcze w dniu...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej – nowa wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2018 r. pod pozycją 511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do...

MRPiPS: rynek pracy w najlepszej kondycji od 26 lat

Podczas gdy w końcu 1991 roku liczba bezrobotnych sięgała 2 mln 156 tys. osób, w końcu 2017 roku osób bez pracy było już niespełna...

Mają władzę i pieniądze – pensje dyrektorów i polityków

Ile zarabiają przedstawiciele ponad 150-tysięcznej armii polskich polityków, wyższych urzędników i dyrektorów zarządzających? Czy pensje mężczyzn rzeczywiście są znacznie wyższe niż kobiet, a sektor...

Najnowsze artykuły