Od 01.09.2018 r. niższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

ZUS zakończył wysyłkę IOSKU

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich tych osób, które mają odprowadzoną...

E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji,...

Dane osobowe pracownika

Wejście w życie RODO wymusiło wprowadzenie szeregu zmian w obowiązujących aktach prawnych. W Kodeksie pracy wskazane zostały trzy kategorie danych osobowych, których podania może...

Ustawa o zdrowiu publicznym – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1492 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Czy pracodawca ma prawo monitorować pocztę elektroniczną pracownika?

Pracodawca może kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracownika, jeśli spełnione zostaną łącznie dwa warunki – jeśli jest to niezbędne do: zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne...

Przepisy o fundacjach – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1491 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowa wersja portalu PUE wprowadza zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jedną z głównych zmian jest dodanie możliwości nadania...

Najniższe wynagrodzenie pracowników wykonujących zawody medyczne – projekt zmian

Dnia 2 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne...

Najnowsze artykuły