Rynek pracy w pierwszym kwartale 2018 roku

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w I kwartale 2018 roku 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV, jak i I...

Od 1 czerwca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2018 r. wyniosło 4622,84 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 269,29 zł. Oznacza to, że...

Obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających w samorządach – nowe przepisy płacowe

Z dniem 19 maja br. weszły w życie przepisy nowego rozp. RM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz....

Kodeks pracy – nowa jednolita wersja ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia...

Zawieszenie renty socjalnej – od czerwca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Pomoc społeczna: wzrosną kryteria dochodowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn....

Nowy jednolity tekst ustawy o emeryturach kapitałowych

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1097), z...

ZUS wyjaśnia na co zwrócić uwagę podpisując umowę cywilną

Umowa zlecenia Wykonujesz umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług? Obejmiemy Cię ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ważne! Jako zleceniobiorca możesz...

Zasiłki dla bezrobotnych – nowe kwoty świadczeń

W Monitorze Polskim z dnia 15 maja 2018 r. pod pozycją 475 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasiłku...

PIP sprawdza przestrzeganie zakazu handlu w niedziele

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że kontrole dotyczące przestrzegania zakazu handlu w okresie Wielkanocnym czyli 31 marca i 1-2 kwietnia br. oraz w dwie następne...

Najnowsze artykuły