Podstawowe zadania w zakresie organizacji odpowiednich warunków pracy i nauki

W treści rozporządzenia zawarto przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem: warunków prowadzenia zajęć w...

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych

Obowiązki szkoły lub placówki w zakresie organizowania bezpiecznych zajęć sportowych Okolicznościami, w których występuje relatywnie wysoki stopień ryzyka wypadkowego wśród uczniów, są bez wątpienia zajęcia...

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły oraz placówki

Sposób postępowania określają wówczas przepisy rozdziału 4 rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i...

Bezpieczeństwo podczas zajęć w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu

Odpowiednie utrzymanie maszyn i innych urządzeń W przepisach rozdziału 2 rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych...

Podstawy prawne organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

Przepisy techniczno-budowlane Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki wymaga spełnienia szeregu szczegółowych wymagań oraz stosowania zaleceń i instrukcji określonych w wielu aktach normatywnych,...

Najnowsze artykuły