Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Kwalifikacje na stanowisko głównego księgowego

„W załączniku nr 3 ustawy o pracownikach samorządowych, wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne...

Finansowanie oświaty – zmiany od 2018 roku

Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela i ustawach regulujących system oświaty – podsumowanie. Od 01.01.2018 r., co do zasady, obowiązuje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zwana...

Zmiany w dotowaniu placówek wychowania przedszkolnego

Delegacją ustawową do rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi...

Dotacje na podręczniki

Zgodnie z art. 54 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają...

Nowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Uwaga samorządowcy: już od 2018 roku konieczne będzie podjęcie nowej uchwały dla zachowania możliwości kontroli wykorzystania dotacji udzielonej na nowy rok kalendarzowy. Z dniem 01.01.2018...

Nowa ustawa o finansowaniu oświaty

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych,...

Samorządy: forma zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół

W jakiej formie organ prowadzący powinien zatwierdzać arkusze organizacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych? Jaką rolę spełnia tu organ nadzorujący, a jakie kompetencje ma...

Dotacje z budżetu gminy dla uczniów

"Czy faktycznie od stycznia 2017 roku weszły zmiany, czyli koszty poniesione do chwili otrzymania dotacji z gminy nie mogą być pokryte, aby nie wystąpiła...

Samorządy: działalność dodatkowa instytucji

Usługi transportowe gmin. Czy np. gminne lub miejskie ośrodki kulturalne, czy sportowe mogą świadczyć usługi przewozu? "Statut Domu Kultury. Czy Gminny Ośrodek Kultury Sportu i...

Pracujesz długo? Staraj się o dodatek

Uwaga nauczyciele i samorządowcy: wyższy staż pracy i dodatek za wysługę lat. „Pracownik w kwietniu złożył dokument potwierdzający roczny staż pracy, w związku z czym...

Najnowsze artykuły