Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Projekt podziału subwencji oświatowej

Jak będzie wyglądał algorytm na 2018 rok? Co przewiduje ustawa budżetowa na następny rok? Jakie nowości wprowadzi rozporządzenie do systemu edukacji? Kwota subwencji przypadająca na...

Subwencja oświatowa 2018

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876) przewiduje, że  ... (...) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zaplanowana...

Finansowanie zadań oświatowych na 2018 rok

Sejm 27.10.2017 r. przyjął przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany... (...) w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta...

Nowy akt wykonawczy – dotyczący oceny pracy nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest dostępny... (...) projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania...

Zmiany w szkolnictwie wyższym

Mają to być prestiżowe szkoły wyższe, kształcące na bardzo wysokim poziomie akademickim, a jednocześnie na szeroką skalę prowadzące zaawansowane badania naukowe. W miesiącu wrześniu br....

Nowe finansowanie w edukacji

Znamy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany w subwencjach i dotacjach dla szkół i przedszkoli. MEN skierowało (po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych) do...

Zmiany w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy w konsultacjach. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.02.2013 r. w...

Edukacja: nowe finansowanie

Finansowanie zadań oświatowych – znamy projekt ustawy. MEN skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Obejmuje on zmiany w...

Uważajcie na solaria!

Jest ustawa zakazująca solariom obsługi dzieci. - Na razie to tylko projekt, ale wreszcie argumenty Rzecznika Praw Dziecka zostały wysłuchane – mówi Marek Michalak o...

Nowe zasady finansowania oświaty

Finansowanie zadań oświatowych – prezentacja projektu ustawy. Wszystko o subwencjach i dotacjach oraz zmianach dla nauczycieli i uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 30 maja br.,...

Najnowsze artykuły