Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Zaległy urlop dla nauczyciela

„Jak powinien być wyliczony urlop wypoczynkowy za 2017 rok dla nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia, w przypadku gdy nauczycielka od 02.11.2016 roku...

Urlop wypoczynkowy i uzupełniający nauczyciela

Jak obliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy po urlopach rodzicielskich? Ile może wynosić urlop uzupełniający? „Nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej od 01.09.2014 r. w dniu 02.01.2017 r....

Zatrudnienie w szkole i koligacje rodzinne

„Czy ma zastosowanie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku gdy: nauczycielka ma propozycję powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola a już w tym przedszkolu...

Zasady rozpowszechniania wizerunku

„RODO w fotografii. Fundacja, w której pracuję, organizuje kolonie dla dzieci. Zapraszamy do współpracy młodych wolontariuszy (15, 16 - 19 lat), którzy robią zdjęcia...

Zmienny wymiar czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia

Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy? „Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji,...

Szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy

„Jesteśmy pracownikami szkoły podstawowej i przedszkola. Czy wszyscy pracownicy muszą obowiązkowo przejść szkolenie z pomocy przedmedycznej? Pytanie dotyczy zarówno pracowników pedagogicznych jak i administracyjnych....

Wypowiedzenie i odprawa dla nauczyciela

„Mamy nauczyciela (zatrudnionego na podstawie mianowania) przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia od 21.02.2018 r. do 20.02.2019 r. Na rok szkolny 2018/2019 dyrektor nie...

Od kwietnia wzrosną płace nauczycieli

Dnia 01.04.2018 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ministerialny ... (...) projekt (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie...

Dla kogo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

ZUS wyjaśnia. Wszystko o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Jeśli byłeś nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem, możesz ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Sprawdź komu, kiedy...

Urlop dla poratowania zdrowia

Obowiązują nowe przepisy wykonawcze nt. orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia. Dnia 24.01.2018 r. weszło w życie ... (...) nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania...

Najnowsze artykuły