Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Zapis w świadectwie pracy

„Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 01.09.2017 r do 31.08.2018 r., z dniem 01.09.2018 r. będzie z nim rozwiązana umowa...

Wypadek dziecka i wezwanie do zapłaty

„U nas w punkcie przedszkolnym doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie chłopczyk rozciął sobie nos i wargę i mama chce nas teraz posądzić i oczekuje...

Nauczyciele: Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby (część 20/22)

Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania co do zasady charakteryzuje się wzmocnioną trwałości. Przejawem tej zasady jest ... (...) fakt, że rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego...

Odpisy na ZFŚS (część 19/22)

Zgodnie z ... (...) art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, w przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie...

Zniesławienie szkoły

„Jakie możliwości działania mogę podjąć jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w stosunku do osób, które przekazują nieprawdziwe informacje pomówienia, oczernianie, plotki na szkodę...

Archiwizacja dokumentów w szkole

„Proszę o wskazanie podstawy prawnej i informacji dotyczącej przebiegu i sposobu niszczenia dokumentów szkolnych typu: karty wycieczek, anulowane świadectwa, listy obecności rodziców na wywiadówkach...

Organizacja półkolonii dziennych

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi oświatowe (prowadzę przedszkole i szkołę podstawową). We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mam nr PKD:...

Wynagrodzenie z dotacji dla dyrektora

„Od kilku lat prowadzę niepubliczne przedszkole - pełnię również funkcję dyrektora. Obecnie jestem w ciąży i bardzo źle się czuję. Lekarz zaproponował mi zwolnienie...

Odpowiedzialność za mienie szkoły

Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło? W jaki sposób powinno być zabezpieczone mienie i...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli (część 5/22)

Zmiany zapisów w ... (...) KN - (art. 64, art. 66 ust. 1, art. 66a Karty Nauczyciela) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła szereg...

Najnowsze artykuły