Szkoły i urlop wypoczynkowy nauczyciela na bieżący rok

„Bardzo proszę o wykładnię w kwestii urlopu wypoczynkowego za bieżący rok kalendarzowy. Nauczyciel (nieferyjny - 35 dni urlopu) do 18.03.2020 r. przebywał na urlopie...

Nauczyciele: Podwyżki bez wyrównania

Nie oznacza to, że podwyżek wcale nie będzie, a jedynie, że kwota podwyżki nie będzie obowiązywała wstecz, lecz od 01.09.2020 r. Wynika to z kosztów...

Oświata i likwidacja placówki niepublicznej

„Szczegółowo opisali Państwo na portalu procedurę likwidacji placówek. Z tekstu wynika, że terminem bezwzględnym jest złożenie wniosku o likwidację placówki do końca lutego, aby...

Rezygnacja z nauki, a obowiązek szkolny

Zgodnie z ... (...) art. 68 ust. 2 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych...

IPN zaprezentował aplikację „Polskie Państwo Podziemne”

Dzień 14 lutego - to 78. rocznica powstania Armii Krajowej 14 lutego, w dniu 78. rocznicy powstania Armii Krajowej, w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie...

MSZ zaprasza do konkursu „Edukacja globalna 2020”

Celem konkursu ofert, organizowanego przez MSZ, jest wybranie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, które obejmować będą realizację działań z zakresu edukacji globalnej. Projekt ma...

ZNP wnioskuje do prezydenta o zawetowanie ustawy okołobudżetowej

Ma to związek z odrzuceniem przez Sejm propozycji ZNP dotyczącej podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia br. – W związku z uchwaleniem przez Sejm RP...

Sejm nie przyjął poprawki Senatu w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Prezes ZNP Sławomir Broniarz apelował do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek wniesionych przez Senat do ustawy okołobudżetowej. Chodziło w nich m.in. o to,...

Edukacja: Wraca łacina do szkół – uzupełnienie podstawy programowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum...

Indywidualna ścieżka kształcenia ucznia

„Czy indywidualna ścieżka kształcenia może być wznawiana co rok? Czy jest jakiś limit czasowy? Korzystamy już dwa lata z iśk w SP i czy...

Najnowsze artykuły