Zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby, płatnym jako wynagrodzenie chorobowe 80%. Zwolnienie datowane było od 26.11.2013 do 03.12.2013.Następnie od 04.12.2014 do 31.01.2014...

Miałeś wypadek? Należy Ci się odszkodowanie!

W 2012 roku w Polsce, statystycznie każdego dnia w wypadkach komunikacyjnych ginęło 10 osób, a 125 zostawały ranne. W chwilach bólu i cierpienia, bliscy...

Czy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, podjęła pracę na umowę o pracę i równocześnie z tym dniem zawiesiła działalność gospodarczą. Obecnie umowa o pracę zostanie...

Koszty uzyskania przychodu i podatek w razie choroby pracownika

Mam pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej w przypadku dwóch pracowników. Przypadek I - pracownik cały miesiąc przebywania na zwolnieniu lekarskim 14 dni...

Nienależne pobranie świadczeń – odpowiedzialność płatnika składek

  Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 84 ust. 2 s.u.s. za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważane są: świadczenia, które...

Zakres obowiązków oraz uprawnień płatników składek

Akty prawne ustanawiające obowiązki płatników Pracodawcy jako płatnicy składek od zatrudnionych zostali ustawowo zobowiązani do realizowania licznych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podstawowe obowiązki płatników...

Obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego

Przekazywanie ubezpieczonemu informacji zawartych w imiennych raportachZgodnie z art. 41 ust. 8 s.u.s. płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – w podziale na poszczególne...

Możliwość zastosowania ulg w opłacaniu składek

Podstawowym zadaniem płatników składek jest obliczanie oraz terminowe opłacanie składek. Płatnicy mający trudności z realizacją ustawowych obowiązków mogą występować do jednostek terenowych ZUS o...

Ulgi w opłacaniu składek jako forma pomocy publicznej

  Definicja pomocy publicznej W rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. WE C 325 z dn. 24.12.2002 r., s....

Czy można ponownie przeliczyć wysokość emerytury?

Czy możliwe będzie ponowne przeliczenie w kwietniu 2013 r. świadczenia pracującego emeryta (nauczyciel dyplomowany), który zawiesił to świadczenie od 1 października 2011 r. Z...

Najnowsze artykuły