Czy rozwiązać stosunek pracy?

Czy z pracownikiem przechodzącym na emeryturę trzeba rozwiązać stosunek pracy?   Z treści pytania można wywnioskować, iż chodzi o przepisy ustawy...

Jak poprawnie wyliczyć przyszłą emeryturę?

"Jakie są zasady przy naliczaniu emerytury, czy wszystkie lata składkowe wlicza się i wychodzi średnia do emerytury? Jestem osobą w przedziale wiekowym 35-40 lat....

Zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby, płatnym jako wynagrodzenie chorobowe 80%. Zwolnienie datowane było od 26.11.2013 do 03.12.2013.Następnie od 04.12.2014 do 31.01.2014...

Miałeś wypadek? Należy Ci się odszkodowanie!

W 2012 roku w Polsce, statystycznie każdego dnia w wypadkach komunikacyjnych ginęło 10 osób, a 125 zostawały ranne. W chwilach bólu i cierpienia, bliscy...

Czy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, podjęła pracę na umowę o pracę i równocześnie z tym dniem zawiesiła działalność gospodarczą. Obecnie umowa o pracę zostanie...

Koszty uzyskania przychodu i podatek w razie choroby pracownika

Mam pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej w przypadku dwóch pracowników. Przypadek I - pracownik cały miesiąc przebywania na zwolnieniu lekarskim 14 dni...

Zakres obowiązków oraz uprawnień płatników składek

Akty prawne ustanawiające obowiązki płatników Pracodawcy jako płatnicy składek od zatrudnionych zostali ustawowo zobowiązani do realizowania licznych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podstawowe obowiązki płatników...

Obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego

Przekazywanie ubezpieczonemu informacji zawartych w imiennych raportachZgodnie z art. 41 ust. 8 s.u.s. płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – w podziale na poszczególne...

Możliwość zastosowania ulg w opłacaniu składek

Podstawowym zadaniem płatników składek jest obliczanie oraz terminowe opłacanie składek. Płatnicy mający trudności z realizacją ustawowych obowiązków mogą występować do jednostek terenowych ZUS o...

Ulgi w opłacaniu składek jako forma pomocy publicznej

  Definicja pomocy publicznej W rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. WE C 325 z dn. 24.12.2002 r., s....

Najnowsze artykuły