Czy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, podjęła pracę na umowę o pracę i równocześnie z tym dniem zawiesiła działalność gospodarczą. Obecnie umowa o pracę zostanie...

Koszty uzyskania przychodu i podatek w razie choroby pracownika

Mam pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej w przypadku dwóch pracowników. Przypadek I - pracownik cały miesiąc przebywania na zwolnieniu lekarskim 14 dni...

Zakres obowiązków oraz uprawnień płatników składek

Akty prawne ustanawiające obowiązki płatników Pracodawcy jako płatnicy składek od zatrudnionych zostali ustawowo zobowiązani do realizowania licznych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podstawowe obowiązki płatników...

Obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego

Przekazywanie ubezpieczonemu informacji zawartych w imiennych raportachZgodnie z art. 41 ust. 8 s.u.s. płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – w podziale na poszczególne...

Możliwość zastosowania ulg w opłacaniu składek

Podstawowym zadaniem płatników składek jest obliczanie oraz terminowe opłacanie składek. Płatnicy mający trudności z realizacją ustawowych obowiązków mogą występować do jednostek terenowych ZUS o...

Ulgi w opłacaniu składek jako forma pomocy publicznej

  Definicja pomocy publicznej W rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. WE C 325 z dn. 24.12.2002 r., s....

Nienależne pobranie świadczeń – odpowiedzialność płatnika składek

  Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 84 ust. 2 s.u.s. za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważane są: świadczenia, które...

Czy można ponownie przeliczyć wysokość emerytury?

Czy możliwe będzie ponowne przeliczenie w kwietniu 2013 r. świadczenia pracującego emeryta (nauczyciel dyplomowany), który zawiesił to świadczenie od 1 października 2011 r. Z...

Wydatki na podróż służbową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy poniesione wydatki na podróż służbową stanowią koszt? Odpowiedź: Przedsiębiorca (właściciel firmy) ponoszący wydatki wynikające z odbywania przez...

Kto ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?

Gdy pracownik podejmował u mnie pracę miał ustalone prawo do emerytury (w wieku 60 lat). Świadczenie emerytalne było zawieszone. Dzisiaj pracownik ma 65 lat...

Najnowsze artykuły