Obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego

Przekazywanie ubezpieczonemu informacji zawartych w imiennych raportachZgodnie z art. 41 ust. 8 s.u.s. płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – w podziale na poszczególne...

Możliwość zastosowania ulg w opłacaniu składek

Podstawowym zadaniem płatników składek jest obliczanie oraz terminowe opłacanie składek. Płatnicy mający trudności z realizacją ustawowych obowiązków mogą występować do jednostek terenowych ZUS o...

Ulgi w opłacaniu składek jako forma pomocy publicznej

  Definicja pomocy publicznej W rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. WE C 325 z dn. 24.12.2002 r., s....

Nienależne pobranie świadczeń – odpowiedzialność płatnika składek

  Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 84 ust. 2 s.u.s. za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważane są: świadczenia, które...

Czy można ponownie przeliczyć wysokość emerytury?

Czy możliwe będzie ponowne przeliczenie w kwietniu 2013 r. świadczenia pracującego emeryta (nauczyciel dyplomowany), który zawiesił to świadczenie od 1 października 2011 r. Z...

Wydatki na podróż służbową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy poniesione wydatki na podróż służbową stanowią koszt? Odpowiedź: Przedsiębiorca (właściciel firmy) ponoszący wydatki wynikające z odbywania przez...

Kto ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?

Gdy pracownik podejmował u mnie pracę miał ustalone prawo do emerytury (w wieku 60 lat). Świadczenie emerytalne było zawieszone. Dzisiaj pracownik ma 65 lat...

Dwie umowy zlecenia a ubezpieczenie

Mam osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, od której są odprowadzane wszystkie składki. Jednocześnie ta osoba jest zatrudniona u innego pracodawcy również na umowę zlecenie...

Jakie są zasady wynagradzania i opłacania składek za cudzoziemców?

Zatrudniam od 02.12.2011 do 06.06.2012 pracownika cudzoziemca na 1/4 etatu. Jakie są zasady wynagradzania i opłacania składek w przypadku takich pracowników? Czy potrzebne są...

Najnowsze artykuły