Czy rozwiązać stosunek pracy?

Czy z pracownikiem przechodzącym na emeryturę trzeba rozwiązać stosunek pracy?   Z treści pytania można wywnioskować, iż chodzi o przepisy ustawy...

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę

Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy? Co z wypłatą odprawy...

Szansa dla poszkodowanych

Wyższe renty z tytułu poszkodowanych w wypadkach samochodowych i przy pracy w gospodarstwie rolnym. Szansa dla poszkodowanych, którym wyczerpały się kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli za...

Zasiłek chorobowy z ZUS

„Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuję, a w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chce złożyć wypowiedzenie. Czy po ustaniu...

Turnusy rehabilitacyjne z ZUS

„Czy pracownik z orzeczeniem o umiarkowanej niepełnosprawności może w ramach turnusu rehabilitacyjnego z ZUS-u (prewencja rentowa) skorzystać z dodatkowego 21 dniowego urlopu przeznaczonego na...

Dwie umowy zlecenia a ubezpieczenie

Mam osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, od której są odprowadzane wszystkie składki. Jednocześnie ta osoba jest zatrudniona u innego pracodawcy również na umowę zlecenie...

Obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego

Przekazywanie ubezpieczonemu informacji zawartych w imiennych raportachZgodnie z art. 41 ust. 8 s.u.s. płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – w podziale na poszczególne...

Nienależne pobranie świadczeń – odpowiedzialność płatnika składek

  Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 84 ust. 2 s.u.s. za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważane są: świadczenia, które...

Zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby, płatnym jako wynagrodzenie chorobowe 80%. Zwolnienie datowane było od 26.11.2013 do 03.12.2013.Następnie od 04.12.2014 do 31.01.2014...

Masz umowę o dzieło bądź zlecenie?

Wyjaśniamy różnice pomiędzy twórcą a artystą wykonawcą na gruncie obowiązujących przepisów oraz koszty uzyskania przychodu z takiej działalności. ”Planujemy podpisanie umowy zlecenie z osobą, która...

Najnowsze artykuły