Przejście na emeryturę i ponowne zatrudnienie

"Pracownik został zwolniony z dniem 29.12.2016 r. z powodu przejścia na emeryturę. Dnia 09.01.2017 r. został ponownie zatrudniony. Czy wyliczając urlop wypoczynkowy bądź wynagrodzenie...

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Czy takie wypadki należy rejestrować podobnie jak rejestr wypadków przy pracy? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w takich sytuacjach? „Pracownik po wyjściu z pracy, na...

Ubezpieczenie w KRUS, a wyliczenie stażu pracy i prawa do urlopu

„Pracownica złożyła do działu kadr zaświadczenie z KRUS, że podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników: - w okresie od 01.07.2011 r. do 16.06.2014 r. - z mocy...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

"Panna pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wychodzi za mąż w październiku 2016 r., a mąż nie jest ojcem dziecka, na które ma zasądzone alimenty....

Obowiązek rejestracji do ZUS PUE

"Do kiedy i w jaki sposób należy zarejestrować się jako pracodawca do ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych)?" ZUS wyznaczył termin rejestracji pracodawców do platform ZUS...

Jakie składniki wynagrodzenia należy ująć do emerytury?

"Czy w zaświadczeniu ZUS Rp-7 należy ująć kwotę wypłaconych talonów towarowych z ZFŚS (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), od których został odprowadzony jedynie podatek dochodowy,...

Druk A1 zwalnia ze składek do ZUS

Jest to sposób na obejście prawa i staje się coraz bardziej powszechny. Mowa o działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i jednoczesnej pracy za granicą....

Jakie składki ZUS musi płacić właściciel spółki z o.o. po sprzedaży części udziałów?

"Jestem właścicielem jednoosobowej spółki z o.o. Czy jeżeli sprzedam 1 udział żonie, to czy będę mógł przestać odprowadzać składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?" Zgodnie...

Wydatki na podróż służbową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy poniesione wydatki na podróż służbową stanowią koszt? Odpowiedź: Przedsiębiorca (właściciel firmy) ponoszący wydatki wynikające z odbywania przez...

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę

Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy? Co z wypłatą odprawy...

Najnowsze artykuły