Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Czy takie wypadki należy rejestrować podobnie jak rejestr wypadków przy pracy? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w takich sytuacjach? „Pracownik po wyjściu z pracy, na...

Przejście na emeryturę i ponowne zatrudnienie

"Pracownik został zwolniony z dniem 29.12.2016 r. z powodu przejścia na emeryturę. Dnia 09.01.2017 r. został ponownie zatrudniony. Czy wyliczając urlop wypoczynkowy bądź wynagrodzenie...

Ubezpieczenie w KRUS, a wyliczenie stażu pracy i prawa do urlopu

„Pracownica złożyła do działu kadr zaświadczenie z KRUS, że podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników: - w okresie od 01.07.2011 r. do 16.06.2014 r. - z mocy...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

"Panna pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wychodzi za mąż w październiku 2016 r., a mąż nie jest ojcem dziecka, na które ma zasądzone alimenty....

Obowiązek rejestracji do ZUS PUE

"Do kiedy i w jaki sposób należy zarejestrować się jako pracodawca do ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych)?" ZUS wyznaczył termin rejestracji pracodawców do platform ZUS...

Druk A1 zwalnia ze składek do ZUS

Jest to sposób na obejście prawa i staje się coraz bardziej powszechny. Mowa o działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i jednoczesnej pracy za granicą....

Jakie składniki wynagrodzenia należy ująć do emerytury?

"Czy w zaświadczeniu ZUS Rp-7 należy ująć kwotę wypłaconych talonów towarowych z ZFŚS (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), od których został odprowadzony jedynie podatek dochodowy,...

Jakie składki ZUS musi płacić właściciel spółki z o.o. po sprzedaży części udziałów?

"Jestem właścicielem jednoosobowej spółki z o.o. Czy jeżeli sprzedam 1 udział żonie, to czy będę mógł przestać odprowadzać składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?" Zgodnie...

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę

Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy? Co z wypłatą odprawy...

Wydatki na podróż służbową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy poniesione wydatki na podróż służbową stanowią koszt? Odpowiedź: Przedsiębiorca (właściciel firmy) ponoszący wydatki wynikające z odbywania przez...

Najnowsze artykuły