UE: dane osobowe – ochrona wg nowych przepisów

Tak, RODO (unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dotyczyć będzie wszystkich wskazanych w pytaniu podmiotów. Co więcej, jego wprowadzenie powoduje konieczność przyjęcia nowej ustawy...

Samorząd: nabór na stanowisko urzędnicze

„Pracownica złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 28.03.2018 roku w związku z przejściem na emeryturę. Kiedy można ogłosić konkurs na to...

Pomoc społeczna: usługi opiekuńcze

„Klient pomocy społecznej ma wydaną decyzję na usługi opiekuńcze, która określa zakres, formę i odpłatność za godzinę usługi. Klient nie reguluje należności za usługi....

Sprzedaż biletów, a podatek VAT

Czy w rozumieniu ustawy o VAT ośrodek kultury może być podatnikiem VAT i powinien prowadzić ewidencję sprzedaży biletów poprzez kasy fiskalne? Czy taka placówka...

Samorząd: konkursy na wolne etaty

Jakie są zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego? "Konkurs na stanowisko głównej księgowej. Od marca 2007 r jestem główną księgową...

Rozliczanie diet w PIT

Samorządowcy: jak poprawnie rozliczyć diety dla radnych? „Czy na PIT-R wystawianym radnemu (np. pit wystawiony w styczniu za dietę należną za grudzień) należy zaznaczyć, że...

Samorządowcy: prowadzenie działalności gospodarczej

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego i własna działalność gospodarcza. „Jestem kierownikiem j.s.t. W październiku br. osiągam wiek emerytalny i do niej prawo. Skorzystałam z programu Lider...

Zamieszanie z majątkami ludzi w samorządach?

Czy część ludzi może nadal bezkarnie tracić majątki swojego życia? Co się dzieje z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminach? Od wielu lat, zgodnie...

Zamówienia publiczne w samorządach

Konferencja "Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym". W dniu 24.04.2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt....

Wyliczenie dodatku stażowego

„Pracownik (intendent) zatrudniony w szkole publicznej od 06.09.2011 r. do 06.07.2012 r. (umowa na czas określony), i dalej od 03.09.2012 r. umowa na czas...

Najnowsze artykuły