Samorząd: konkursy na wolne etaty

Jakie są zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego? "Konkurs na stanowisko głównej księgowej. Od marca 2007 r jestem główną księgową...

Rozliczanie diet w PIT

Samorządowcy: jak poprawnie rozliczyć diety dla radnych? „Czy na PIT-R wystawianym radnemu (np. pit wystawiony w styczniu za dietę należną za grudzień) należy zaznaczyć, że...

Samorządowcy: prowadzenie działalności gospodarczej

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego i własna działalność gospodarcza. „Jestem kierownikiem j.s.t. W październiku br. osiągam wiek emerytalny i do niej prawo. Skorzystałam z programu Lider...

Zamieszanie z majątkami ludzi w samorządach?

Czy część ludzi może nadal bezkarnie tracić majątki swojego życia? Co się dzieje z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminach? Od wielu lat, zgodnie...

Zamówienia publiczne w samorządach

Konferencja "Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym". W dniu 24.04.2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt....

Wyliczenie dodatku stażowego

„Pracownik (intendent) zatrudniony w szkole publicznej od 06.09.2011 r. do 06.07.2012 r. (umowa na czas określony), i dalej od 03.09.2012 r. umowa na czas...

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego – obowiązki samorządu

Reforma ustroju szkolnego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Zgodnie z Przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo...

Czy gmina może wstrzymać wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola?

„Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi niepubliczne przedszkole, założone dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Gmina wstrzymała wypłacanie mu dotacji oświatowej na dalsze prowadzenie przedszkola, uzasadniając...

Co jaki czas robi się alimentację u osób zobowiązanych z podpisaną umową?

„Chodzi o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u osób zobowiązanych - dzieci. Ojciec przebywa w domu pomocy społecznej od 2011 r. ponosi on 70% kosztów z...

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

"Czy spółka komunalna może tak prowadzić księgowość, by wykazywać straty i np. nie wykupić ode mnie udziałów wartych 10 tys. zł (20 po 500...

Najnowsze artykuły