Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

„Czy pracodawca ma prawo potrącić pracownikowi z ekwiwalentu składek jak z tytułu wynagrodzenia za pracę za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie?” Obowiązkiem pracodawcy jest...

Kto podlega badaniom lekarskim?

„Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia pracownika, więc staje się pracodawcą. W takim razie, czy ten pracodawca powinien odbyć wstępne badania lekarskie? Pracodawca będzie...

Rozwiązanie umowy o pracę na chorobowym?

„Pracownik jest zatrudniony od dnia 01.09.2017 rok, na czas określony do 31.08.2018 r. W miesiącu wrześniu pracownik już przebywał na L4 od 25.09.2017 r....

Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika

„Kiedy dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego nie stanowi przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy?” Zgodnie z ... (...) art. 229 § 4 Kodeksu pracy -...

Praca na wysokości

„Praca w studzience kanalizacyjnej, a praca na wysokości. Czy wchodzenie do studzienki kanalizacyjnej z asekuracją w postaci trójnogu z wyciągarką samohamowną i przypiętą do...

Długotrwała choroba, zwolnienie lekarskie i świadczenie rehabilitacyjne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w okresie ochronnym? „Zatrudniony jest pracownik na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracownik urodził się...

Pracownik nie przychodzi do pracy – jak postąpić?

„Pracownik nie stawia się do pracy bez usprawiedliwienia od 6 dni brak z nim kontaktu (choroba alkoholowa). Proszę podać najlepsze opcje prawne rozwiązania umowy...

Zaległy urlop wypoczynkowy

„Do kiedy można wykorzystać urlop za rok 2017 oraz za 2018 r.? Czy od stycznia 2019 r. wejdą zmiany, iż urlop zaległy należałoby wykorzystać...

Wypadek przy pracy i zasiłek rehabilitacyjny

„Zwolnienie pracownika z art.53 K.p. pracownicy zatrudnionej od 07.07.14 r . Od 24.07.17 r do 21.01.18 r przebywała na zwolnieniu lekarskim (wypadek w pracy),...

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej...

Najnowsze artykuły