Pracodawcy: rozliczenie urlopów szkoleniowych

„Pracownikowi przysługuje 21 dni urlopu szkoleniowego (pisanie pracy magisterskiej i obrona). Do jakiego czasu pracownik musi wykorzystać ten urlop? Czy jeśli nie wykorzysta tego...

Elektroniczny podpis kwalifikowany pracownika

„Jak bezpiecznie zlikwidować podpis kwalifikowany pracownika, który aktualnie nie pracuje już w jednostce?” Bezpieczny podpis elektroniczny jest uznawany za elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego. W praktyce...

Czy należy informować pracodawcę o dodatkowym zatrudnieniu?

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kodeksu pracy każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie...

Okulary z dofinansowaniem pracodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w...

Kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim wykonywanym przed przyjęciem do pracy?

Kodeks Pracy wskazuje dwa przypadki, w których osoby przyjmowane do pracy nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, tj.: jeśli są przyjmowane ponownie do pracy u...

Badania okresowe pracowników

Zgodnie z przepisem art. 229 § 2 Kodeksu pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Dodatkowo w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30...

Badania kontrolne pracownika po nieobecności

Celem badań kontrolnych jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowych stanowisku. Wykonywane są w przypadku spełnienia łącznie dwóch przesłanek – gdy niezdolność do...

Regulamin pracy w zakładach pracy

Przepisy powszechnego prawa pracy ... (...) nie regulują tej kwestii w żaden sposób, co oznacza, że nie funkcjonuje ani zakaz ani nakaz wprowadzania w danym...

Odpowiedzialność materialna pracownika

„Firma ma zamiar wynająć wózek widłowy, gdzie jest zapis że naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzenia przedmiotu najmu ponosi wynajmujący, w związku z...

Rozliczenie okresów nieobecności pracownika w pracy

„Proszę o informację, co powinniśmy zastosować w przypadku pracownika z wykorzystanym urlopem - powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny, czy wykazać jako nieobecność usprawiedliwiona...

Najnowsze artykuły