Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale...

Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na wczasy?

Bardzo często wyjazdy wypoczynkowe organizowane są z dużym wyprzedzeniem. Nie da się wykluczyć sytuacji, w której na niedługo przed wczasami pracownik zachoruje i otrzyma...

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje po dłuższej nieobecności w pracy?

Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy co najmniej miesiąc, z przyczyn określonych w przepisie art. 1552 Kodeksu pracy, tj.: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania...

Urlop na żądanie – czy to dodatkowe 4 dni urlopu, czy jest to część...

Każdemu pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Nie jest to jednak dodatkowy urlop, który można wykorzystać obok urlopu wypoczynkowego...

Czy nadmierne rozdrobnienie urlopu to wykroczenie przeciwko prawom pracownika?

W myśl przepisu art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wyjątek od zasady nieprzerwanego prawa do urlopu...

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z przepisem art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru...

Emerytura i kolejne zatrudnienie

„Zatrudniamy pracownika od 1994 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 06.07.2018 r. zamierza zwolnić się na mocy porozumienia stron ze...

Obowiązek przesunięcia terminu urlopu przez pracodawcę

Co do zasady urlop wypoczynkowy jest udzielany zgodnie z planem urlopowym lub na podstawie porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Niemniej jednak może zdarzyć się...

Czy pracodawca może odwołać z urlopu?

Zgodnie z przepisem art. 167 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności...

Czym jest plan urlopowy i jakie są warunki jego ustalania?

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ustala go pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów...

Najnowsze artykuły