Praca, a służba wojskowa

„Jak rozwiązać umowę o pracę pracownikowi, który otrzymał kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej od dnia 29.12.2017 r.? Z jakim dniem należy wystawić świadectwo...

Kiedy przysługuje odprawa rentowa?

„Pracownik obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim (182 dni zwolnienia kończą się z datą 02.01.2018 r.) Złożył dokumenty do ZUS o przyznanie renty. Czy jeżeli...

Delegacja służbowa w niedzielę

"Pracownik pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, w niedzielę był w delegacji służbowej, czy za niedzielę powinien otrzymać dzień wolny?" Nie. Natomiast w...

Ruchomy czas pracy

"Czy ruchomy czas pracy można zawrzeć z konkretnym pracownikiem, który pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, czy muszą być spełnione szczególne warunki?" Tak. Na podstawie...

Komu należy się deputat węglowy?

„Jestem byłym pracownikiem dołowym jednej z kopalń byłego KHW (31 lat pracy), na emeryturę przeszedłem w marcu 2015 r., nie podpisywałem zrzeczenia się prawa...

Odprawa emerytalno-rentowa

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi, który odchodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę i w związku z tym ustaje...

Przepisy prawa polskiego stosowane do cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP

Akty prawne regulujące status cudzoziemca na terytorium RP Warunkiem podjęcia przez cudzoziemca pracy w RP jest spełnienie określonych wymogów, wynikających z następujących aktów prawnych: ustawy...

Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy

"Orzeczenia lekarskie. Sytuacja I - pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, po czym został skierowany na badania kontrolne. W skierowaniu były wypisane...

Urlopy związane z rodzicielstwem

W poniższej publikacji, szczegółowo przedstawiamy zagadnienia dotyczące uprawnień pracowniczych związanych z urodzeniem dziecka i warunków stosowania urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego, a także zasiłków...

Urlopy: macierzyństwo i okres wychowywania dziecka

"Ponieważ 20 listopada br. kończy mi się roczny urlop macierzyński, tuż po nim chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy zaległy z 2016 (24 dni) i urlop...

Najnowsze artykuły