Zwolnienie z podatku VAT

„Na podstawie jakiego artykułu w Polsce mogę być zwolniony z Podatku VAT 23%? Prowadzę jednoosobową działalność i nie chcę być płatnikiem VAT. Od kilkunastu...

Sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z podatku VAT

„Zastosowanie stawki ZW przy sprzedaży budynku. Firma zakupiła budynek (netto+VAT), na który poniosła dodatkowo nakłady pow. 30% wartości budynku. Od zakupu i nakładów został...

Wycena środków trwałych

„Jestem jeszcze czynnym podatnikiem podatku Vat. Podatnik otwierając działalność gospodarczą skorzystał z dofinansowania z środków Funduszu Pracy z urzędu pracy. Zakupił za otrzymaną kwotę...

Uwaga przedsiębiorcy: Kolejna zmiana przepisów podatkowych

„W roku 2014 osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą otrzymała w drodze darowizny od rodziców nieruchomość wartości 100 tys. zł. Nieruchomość była wprowadzona do środków...

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć tanecznych

„Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć tanecznych na kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Pytanie dotyczy czy to ma być jako zlecenie-dochodowy czy zlecenie-ryczałt? Umowa zawarta...

Księgi podatkowe: prowadzenie PKPiR część I

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wyjaśnia. Poradnik dla przedsiębiorców: Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)? W poniższej publikacji wyczerpująco wyjaśniamy wszelkie...

Zakup quada na firmę i odliczenie podatku VAT

„Zakup quada a odliczenie 100% VAT dla celów działalności gospodarczej (firma budowlana) i możliwości pełnych odliczeń VAT przy zakupie oraz przy dalszej eksploatacji, czyli...

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o dochodzeniu należności, który potwierdził, że można stosować skargę pauliańską do ochrony należności publicznych. Okazuje się, że transakcje i darowizny, które...

Wynajem nieruchomości, a podatek PIT

„Wynajem prywatny. Przedsiębiorca prowadząc działalność polegającą na wznoszeniu budynków mieszkalnych, które później sprzedaje lub wynajmuje w działalności gospodarczej oraz jako osoba fizyczna prowadzi najem...

Wycena nieruchomości, a podatek PIT

„Czy przy rozliczaniu podatku dochodowego z przychodu uzyskanego za sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach umowy o dzieło przysługują 50% koszty uzyskania...

Najnowsze artykuły