Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Urlop wypoczynkowy, a urlop wychowawczy

„Jak powinnam postąpić w następującym przypadku: nauczycielka zatrudniona 01.09.2014 r. na czas nieokreślony. Urodziła córkę dnia 02.01.2017 r. Od tego momentu do 21.05.2017 r....

Wynagrodzenie z dotacji dla dyrektora

„Od kilku lat prowadzę niepubliczne przedszkole - pełnię również funkcję dyrektora. Obecnie jestem w ciąży i bardzo źle się czuję. Lekarz zaproponował mi zwolnienie...

Działalność gospodarcza i zatrudnienie męża

„Prowadzę działalność gospodarczą m.in. przedszkole niepubliczne, na które otrzymuje dotację z urzędu miasta, mąż też ma swoją działalność gospodarczą i świadczy mi usługi polegające...

Urlop dla poratowania zdrowia

„Proszę o ustalenie, czy nauczyciel zatrudniony od 01.09.2008 r może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia? Nadmieniam, że będzie to pierwszy urlop zdrowotny...

Odpowiedzialność za mienie szkoły

Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło? W jaki sposób powinno być zabezpieczone mienie i...

Zasady udzielania godzin ponadwymiarowych

Zasady udzielania godzin ponadwymiarowych określa ... (...) art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji...

Pedagogika z terapią pedagogiczną

„Mam ukończone studia podyplomowe - pedagogika z terapią pedagogiczną. Czy po tych studiach mogę pracować na stanowisku pedagoga szkolnego?” Stosownie do ... (...) treści § 19...

Świadectwa szkolne

„Czy wicedyrektor może podpisywać świadectwa szkolne podczas obecności dyrektora szkoły? Czy są to właściwie obowiązki wyłącznie dyrektora placówki?” Na podstawie ... (...) treści art. 68 ust....

Kadry w oświacie i RODO

Poniżej przedstawiamy wzór umowy dla stanowiska inspektora ochrony danych (IOD). „Proszę o podanie przykładowej umowy cywilnoprawnej, która dotyczyłaby zatrudnienia nauczyciela uczącego w szkole podstawowej na...

Awans zawodowy nauczyciela (dyrektora)

„Jestem dyrektorem przedszkola i od obecnego roku szkolnego rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Chciałabym skrócić drogę awansu...

Najnowsze artykuły