Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Zmienny wymiar czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia

Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy? „Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji,...

Szkoły: czy możliwe jest zatrudnienie dyrektora na pół etatu?

„Stowarzyszenie prowadzi publiczną szkołę podstawową i zatrudnia w niej dyrektora szkoły. Teraz otwiera przedszkole i chce zatrudnić w nim dyrektora. Dyrektorem ma być ta...

Dokumentacja szkolna

„Proszę o podanie wykazu dokumentów, jakie powinny sporządzać przedszkole i szkoła niepubliczna. Mam tu na myśli wszystkie dokumenty potwierdzające działalność placówki, sposoby realizacji podstawy...

Nowy kierunek kształcenia

„Jak wygląda procedura uruchomienia nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej dla dorosłych (nowy zawód)?” W przypadku szkoły ... (...) niepublicznej konieczne jest zgłoszenie zmiany w ewidencji...

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych

„Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem, jakiś czas temu przyjęliśmy dziecko z autyzmem, które jest agresywne w stosunku do innych dzieci jak...

Dotacje oświatowe

„Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem, czy istnieje termin do którego JST powinno przelać comiesięczną subwencję oświatową? Aktualnie jest ostatni tydzień miesiąca,...

Uwaga rodzice: Czy to koniec zwrotów opłat za przedszkole?

„Chodzi mi o interpretację przepisów dotyczących zwrotu opłat za przedszkole. Koszty wyżywienia oczywiście podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, ale jak to jest z...

Zaliczenie pracy z gospodarstwa rolnego do stażu pracy

„W latach od 30.03.1975 r. do 01.10.1977 r. (oświadczenia świadków) pracownica pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców od 16 roku życia. Gospodarstwo miało ogólną powierzchnię...

Dotacje dla przedszkoli

„Moje pytanie dotyczy ukazanego artykułu - Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli. Prowadzę niepubliczne przedszkole od 2007 roku, otrzymuję dotację z budżetu gminy...

Indywidualny tok nauczania

„Mamy w klasie 0 ucznia lat 6, który jest bardzo inteligentny. Wiedzą znacznie przewyższa swoich rówieśników (jest w klasie 0, czyta książki, które mają...

Najnowsze artykuły