Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Jakie są teraz zasady zatrudniania specjalistów w niepublicznych oraz publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych? „Czy w świetle nowych przepisów prawa konieczne jest zatrudnianie pracowników w niepublicznych poradniach...

Dodatek wiejski na urlopie wychowawczym

„Nauczycielowi, który spełnia warunki zapisane w art. 54 KN przysługuje dodatek wiejski. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na...

Urlop uzupełniający dla nauczyciela

„Nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Czy należy jej udzielić urlopu uzupełniającego w 2018 r.?” Tak. Zgodnie z...

Firma i przedszkole na jednym NIP?

Czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jaką jest przedszkole niepubliczne zwolniona jest z obowiązku posiadania i posługiwania się numerem NIP? „Mam założoną działalność gospodarczą na...

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika – urlopy na świadectwie pracy

„Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w przypadku gdy: pracownik miał umowę o pracę od 02.09.2013 r. na czas nieokreślony? Rodzaj wykonywanej pracy, nauczyciel...

Urlop dla poratowania zdrowia

„Od 12 lutego bieżącego roku planuję zatrudnić nauczyciela kontraktowego na zastępstwo nieobecnego nauczyciela, któremu udzieliłam urlopu zdrowotnego do dnia 21.12.2018 r. Czy mogę podpisać...

Wydłużanie etapu edukacyjnego

„Do kiedy należny podjąć uchwałę w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej (specjalnej) - w...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

„Pracownik szkoły podstawowej jest zatrudniony od 01.09.2017 r. Szkoła jest szkoła prowadzoną przez stowarzyszenie. Pracownik złożył wypowiedzenie pracy za porozumieniem stron wskazując jako ostatni...

Refundacja nierozliczonej dotacji na podręczniki

„Wydawnictwo przesłało książki do klasy 1 szkoły podstawowej w dniu 12.01.2018 r. wraz z fakturą wystawioną 09.01.2018 r. na kwotę 5.000,00 zł. Księgowa w...

Dodatkowe wynagrodzenie – czyli prawo do tzw. „13-stki”

„Nauczycielka jest zatrudniona na zastępstwo od 01.12.2017 r. Czy nauczycielka nabędzie prawo do wypłaty "13" za 2017 r.?” Zgodnie z ... (...) art. 2 ustawy o...

Najnowsze artykuły